Hlavná stránka / Klubová činnosť / Združenie výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne

Združenie výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne

Združenie neprofesionálnych výtvarníkov je platformou neprofesionálnych výtvarníkov nášho regiónu. Členovia združenia na pravidelných pracovných stretnutiach pod odborným vedením výtvarných pedagógov posudzujú rozpracované výtvarné diela, sú informovaní o aktuálnych podujatiach v oblasti výtvarníctva - výstavách, výtvarných súťažiach, tvorivých dielňach - študujú katalógy, odborné časopisy a literatúru. Pripravujú výtvarné kolekcie na kolektívne i individuálne výstavy


Fotodokumentáciu z uskutočnených podujatí a informácie o pripravovaných podujatiach, výstavách i činnosti Trenčianskeho osvetového strediska nájdete na www.tnos.sk.

Kontakt: Mgr. Janka Masárová, odd. ZUČ, tel.: 032/6555323, 0911 775 619, e-mail: janka.masarova@tnos.tsk.sk

 

USKUTOČNILI SME:

Pokoj ľuďom dobrej vôle 

Výber diel z piatich ročníkov sympózia ORA ET ARS - SKALKA

6. 12. 2012 – 6. 1. 2013, Galéria NR SR, Západná terasa Bratislavského hradu

http://www.tnos.sk/rok-2012/ora-et-ars-bratislava.html?page_id=3380

 

Zimný umelecký jarmok

9. december a 16. december 2012, Art centrum synagóga Trenčín

 

Tvorivá dielňa výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště v rámci mikroprojektu Stretnutie – Setkání – festival farieb a priateľstva

19. – 21. október 2012, Starý Hrozenkov

http://www.tnos.sk/rok-2012/tvoriva-dielna-vytvarnikov-a-fotografov-regionov-trencin-a-uherske-hradiste.html?page_id=3423 

 

49. ročník celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2012

7. – 30. september 2012, Art centrum synagóga Trenčín

http://www.tnos.sk/rok-2012/49.-vytvarne-spektrum-2012.html?page_id=3141

 

MISIA Výtvarná pocta sv. Cyrilovi a Metodovi (863 – 2013)

pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

Sympózium • 8. 9. 2012, Kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja
Tvorivé dielne v centre mesta Trenčín • 9. – 12. 9. 2012
Výstava diel zo sympózia • 12. – 24. 9. 2012, Mestská veža

http://www.tnos.sk/rok-2012/misia-2012.html?page_id=3188

 

Repríza výstavy 27. družobnej výstavy výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště Stretnutie – Setkání v rámci mikroprojektu Stretnutie – Setkání – festival farieb a priateľstva

5. – 30. september 2012, Galerie V. Hrocha – Klub kultury Uherské Hradiště

http://www.tnos.sk/rok-2012/setkani-stretnutie-2012.html?page_id=3173

 

Karel Táborský – Drevorezba 

autorská výstava v rámci mikroprojektu Stretnutie – Setkání – festival farieb a priateľstva

4. – 30. september 2012, Trenčianske múzeum Trenčín – Katov dom

http://www.tnos.sk/rok-2012/karel-taborsky-drevorezba.html?page_id=3127

 

18. Výtvarný salón Trenčianského kraja

10. august – 2. september 2012, Art centrum synagóga Trenčín

http://www.tnos.sk/aktuality/podujatia/18.-vytvarny-salon-trencianskeho-kraja.html?page_id=2871

 

16. VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2012
Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby

6. júl – 5. august 2012, Art centrum synagóga Trenčín

http://www.tnos.sk/rok-2012/16.-vytvarne-spektrum-trencianskeho-kraja.html?page_id=2818m

 

27. družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště Stretnutie – Setkání v rámci mikroprojektu Stretnutie – Setkání – festival farieb a priateľstva

8. jún – 1. júl 2012, Art centrum synagóga Trenčín

http://www.tnos.sk/rok-2012/stretnutie-setkani.html?page_id=2789

 

Umelecký jarmok – prezentácia umeleckých artefaktov trenčianskych výtvarníkov,

v rámci podujatia Noc múzeí a galérií v spolupráci s mestom Trenčín

19. máj 2012, Art centrum synagóga.

Most svetla

Výstava obrazov Izabely Bulkovej a Ľubice Weiss

3. – 27. 5. 2012, Katov dom Trenčín

http://www.tnos.sk/aktuality/podujatia/most-svetla.html?page_id=1605

 

Izabela Bulková a Jozef Švikruha – VÝBĚR Z TVORBY

5. – 30. 4. 2012, Galerie V. Hrocha Uherské Hradište

http://www.tnos.sk/aktuality/podujatia/izabela-bulkova-a-jozef-svikruha-vyber-z-tvorby.html?page_id=1453

 

Zimný umelecký jarmok

11. a 18. 12. 2011 v Art centre synagóga Trenčín od 10,00 do 16.00 hod

Prezentácia tvorby výtvarníkov – členov Združenia pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne

http://www.tnos.sk/rok-2011/zimny-umelecky-jarmok-2011.html

 

33. družobné stretnutie a tvorivá dielňa  výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín  a Uherské  Hradište

http://www.tnos.sk/aktuality/33-rokov-cesko-slovenskych-priatelskych-tvorivych-stretnuti.html 

17. výtvarný salón Trenčianskeho kraja

30. 9. - 30. 10. 2011 v Art centre synagóga

http://www.tnos.sk/rok-2011/17.-vytvarny-salon-trencianskeho-kraja.html

 

Drahoslava Burďáková

Obrazy – grafika – kresba – koláže

2. 9. – 30. 9. 2011 v Katovom dome

http://www.tnos.sk/rok-2011/drahoslava-burdakova-obrazy-grafika-kresba-kolaze-otvorenie-vystavy.html

  

Výtvarné spektrum 2011

 48. ročník celoštátnej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa uskutočnil 

26. 8. – 25. 9. 2011 v Art centrum synagóga Trenčín a v Dubnickom kaštieli

 http://www.tnos.sk/rok-2011/48.-rocnik-celostatnej-sutaze-vytvarne-spektrum.html 

 

26. družobná výstava výtvarníkov regiónov Trenčín a Uherské Hradište Stretnutie-Setkámí

Vytavujúci autori:

Región Trenčín: Adriana Bilková, Izabela Bulková, Július Činčár, Miroslav Gregor, Tibor Hladký, Jana Horňáková, Lýdia Ivaňová, Lucia Ivaňová, Anton Kadlečík, Ján Kička, Hilda Lojdlová, Janka Lojeková, Magdaléna Lukičová, Veronika Markovičová, Veronika Miková, Miroslav Mišura, Peter Opatovský, Hana Petrovská, František Petrovský, Július Remper, Brigita Roderová, Jozef Syrový, Jozef Švikruha, Tomáš Zámečník, Milada Ždrnja

3. 8. – 21. 8. 2011 v Art centre synagóga

http://www.tnos.sk/rok-2011/stretnutie-setkani-2011.html

8. 9. – 5. 10. 2011 v Galerii V. Hrocha Uherské Hradište

http://www.tnos.sk/rok-2011/setkani-stretnutie-2011.html

 

15. VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO KRAJA 2011                           Krajské kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

http://www.tnos.sk/aktuality/15.-vytvarne-spektrum-trencianskeho-kraja-2011-vyhodnotenie.html

http://www.tnos.sk/rok-2011/15.-vytvarne-spektrum-trencianskeho-kraja.html

 

Gregoriáda

V rámci spolupráce s Klubom kultury Uherské Hradiště každoročne organizujeme výmenné autorské výstavy. Dňa 7. apríla 2011 sa konala vernisáž výstavy Gregoriáda – Miro Gregor a Markéta Gregorová. Komisárom výstavy bol Jozef Vydrnák.

http://www.tnos.sk/rok-2011/gregoriada.html

 

Stretnutie výtvarníkov v Galérii M. A. Bazovského

Februárové stretnutie členov Združenia výtvarníkov pri TNOS sa konalo v priestoroch Galérie M. A. Bazovského. Zaujímavú diskusiu o obrazoch vystavených v rámci výstavy Svetlo v umení začal výtvarník, člen porôt výtvarných súťaží a kurátor viacerých výstav Jozef Vydrnák. Ďakujeme riaditeľke galérie Dr. Danici Loviškovej za možnosť obohatiť stretnutia výtvarníkov o novú zaujímavú formu.

http://www.tnos.sk/rok-2011/stretnutie-vytvarnikov-v-galerii-m.-a.-bazovskeho.html

 

Zimný umelecký jarmok

TNOS v spolupráci s Mestom Trenčín a firmou HERBARIA, s.r.o. pripravilo v predvianočnom období roka 2010 výstavu výtvarníkov pod názvom Zimný umelecký jarmok. Podujatie sa konalo v dvoch termínoch 12. a 19. decembra 2010 v Art centre synagóga v Trenčíne.

Cieľom tohto podujatia ponúknuť výtvarníkom možnosť predstaviť svoju najnovšiu tvorbu obyvateľom Trenčína a návštevníkom historického centra mesta a najmä Art centra synagóga a prípadným úspešným predajom umeleckých diel urobiť radosť sebe, svojim blízkym i kupujúcim. Sprievodným podujatím výstavy boli tvorivé dielne keramikárky Soni Zeliskovej, keramikárky Lýdie Ivaňovej a šperkárky Marty Filovej.

http://www.tnos.sk/rok-2010/zimny-umelecky-jarmok-12.-12..html

http://www.tnos.sk/rok-2010/zimny-umelecky-jarmok-19.-12.-2010.html

 

32. družobné stretnutie a tvorivá dielňa  výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín  a Uherské  Hradište.

V rekreačnom zariadení Obecného úradu v Starom Hrozenkove - Kordárne sa 22. - 24. októbra 2010 uskutočnilo tradičné každoročné stretnutie fotografov a výtvarníkov družobných regiónov Trenčín a Uherské Hradište spojené s tvorivou dielňou.

Na tohtoročné stretnutie - tvorivú dielňu prijali pozvanie lektori: František Petrák, maliar, grafik,pedagóg SUPŠ a UTB, Vladimír Morávek, výtvarník, umelecký sochár do dreva a Ján Hubinský, výtvarník a keramikár. Svoju najnovšiu tvorbu predstavili i viacerí účastníci - výtvarníci i fotografi, medzi inými i Miro Gregor, Miško Eveno, Matucha, Zdeněk Polišenský. Väčšina účastníkov sa na stretnutie do Starého Hrozenkova vracia pravidelne kvôli priateľskej atmosfére, získaniu nových užitočných podnetov pre ich ďalšiu tvorbu a samozrejme osobným priateľstvám.

  http://www.tnos.sk/rok-2010/skolenie-vytvarnikov-a-fotografov-v-st.-hrozenkove.html

 

Autorská výstava Lýdie Ivaňovej a Leny Lukičovej

V spolupráci s Mestom Trenčín sme pripravili v Art centre - synagóga výstavu jubilujúcich autoriek - členiek Združenia výtvarníkov pri TNOS 

http://www.tnos.sk/rok-2010/autorska-vystava-autoriek-leny-lukicovej-a-lydie-ivanovej-55.html

 

Galéria na schodoch - príbeh pokračuje

Po dvoch rokoch opäťčlenovia Združenia výtvarníkov pri TNOS prezentovali svoju tvorbu v netradičných výstavných priestoroch na Farských schodoch v rámci podujatia Dni mesta Trenčín - 24. a 25. 9. 2010.

http://www.tnos.sk/rok-2010/galeria-na-schodoch-pribeh-pokracuje.html

 

Vlastimil Mahdal - Retrospektíva

Výstava obrazov výtvarníka z Uherského Hradišťa sa  konala 3. - 29. 9. 2010 v Katovom dome v Trenčíne. Je jedným z podujatí, ktoré spoločne organizujú TNOS a Klub kultúry v Uherskom Hradišti v rámci družobnej spolupráce.

Katalóg k výstave: http://www.tnos.sk/buxus/docs/katalog%20mahdal.pdf

http://www.tnos.sk/rok-2010/v.-mahdal-autorska-vystava.html

 

16. VÝTVARNÝ  SALÓN  Trenčianskeho kraja

Výstava výtvarníkov Trenčianskeho kraja 16. Výtvarný salón sa konala 2. - 26. septembra 2010 v Art centre synagóga. Svojou úrovňou a 15-ročnou existenciou sa salón zaradil k zaujímavým kultúrno-spoločenským podujatiam v meste Trenčín a je jedným z podujatí, ktoré začali úspešnú tradíciu výstavníckej činnosti v trenčianskej synagóge  s cieľom propagovať toto jedinečné historické miesto v centre mesta Trenčín  - stavbu, ktorá patrí k najkrajším a najzaujímavejším dielam svojho druhu na Slovensku. Každoročne je salón očakávaným a inšpiratívnym podujatím, nielen pre vystavujúcich autorov ale i pre širokú trenčiansku kultúrnu verejnosť a návštevníkov mesta Trenčín.

http://www.tnos.sk/rok-2010/16.-vytvarny-salon-trencianskeho-kraja.html


Autorská výstava Izabely Bulkovej Cesty

je pokračovaním tradície autorských výstav  neprofesionálnych výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne, ktoré pripravuje TNOS v rámci činnosti Združenia neprofesionálnych výtvarníkov pri príležitosti životných jubileí autorov - členov združenia. Cieľom autorských výstav je poskytnúť priestor amatérskym výtvarníkom žijúcim v meste Trenčín pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby a podporovať oblasť záujmovej umeleckej činnosti, konkrétne oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Výstava Izabely Bulkovej bola prvou výstavou v priestoroch novootvoreného Artcentra synagóga. V rámci vernisáže výstavy bola do života uvedená kniha autorky Veľmi veselé príbehy, ktorú pokrstil primátor mesta Branislav Celler.

 

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja

- krajská súťažná výstava neprofesionálnej umeleckej tvorby sa uskutočnila od 1. - 28. 5. 2010 v Delovej bašte Trenčianskeho hradu. Do celoslovenského kola Výtvarné spektrum 2010 bolo z Trenčianskeho kraja zaslaných 65 prác od 22 autorov. Odborná porota vybrala 28 prác od 20 autorov, z ktorých traja získali ceny v kategóriách A, A1 a C a jedno čestné uznanie v kategórii B. Výstava výtvarných prác jednotlivých súťažných kategórií sa konala 14. júla - 14. augusta 2010 v Piešťanoch.

Autori vystavujúci na celoštátnej výstave Výtvarné spektrum 2010 v Piešťanoch z Trenčianskeho kraja:

Kategória A: Mikušová Martina, Prievidza; Šveda Branislav, Prievidza 

Kategória A1: Geršiová Mária, Žabokreky nad Nitrou; Hladký Tibor, Nová Dubnica; Hlaváčová Janka, Partizánske; Horňáková Jana, Trenčín; Jakúbková Nadežda, Dubnica nad Váhom; Jakušová Gertrúda, Trenčín; Kička Ján, Trenčín; Lojdlová Hilda, Trenčín; Šoltó Peter, Prievidza; Štern Peter, Trenčín; Zboray Katarína, Trenčín 

Kategória B: Miková Veronika, Ilava; Uváčiková Andrea, Dubnica nad Váhom; Zámečník Tomáš, Trenčín

Kategória B1: Bulková Izabela, Trenčín; Čudai Róbert, Trenčín; Janíčková Zuzana, Trenčín;   

Kategória C: Nedorost Ján, Trenčín. 

ČASTO NAVŠTEVOVANÉ

Naše kluby

Fotostredisko pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne Galéria Fotostrediska Združenie výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne

Najnovšie fotografie

Adventné inšpirácie - vianočná tvorivá dielňa Adventné inšpirácie - vianočná tvorivá dielňa

Adventné inšpirácie - vianočná tvorivá dielňa Adventné inšpirácie - vianočná tvorivá dielňa

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2015 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4
Podujatia na deň 4.11.2015
OSTEOPORÓZA – AKO SA PRED ŇOU CHRÁNIŤ?

04.11.2015, 15:00

TIMRAVINA STUDNIČKA

04.11.2015, 8:00

5
Podujatia na deň 5.11.2015
FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

S RÁNOM PRICHÁDZA NÁDEJ

05.11.2015, 16:00

6 7
Podujatia na deň 7.11.2015
FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

8
Podujatia na deň 8.11.2015
FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

9
Podujatia na deň 9.11.2015
FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

10
Podujatia na deň 10.11.2015
FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

11
Podujatia na deň 11.11.2015
FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

12
Podujatia na deň 12.11.2015
FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

THE DARK TRIP - DROGY SÚ CESTA DO TMY

12.11.2015, 10:30

13
Podujatia na deň 13.11.2015
FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

14
Podujatia na deň 14.11.2015
FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

15
Podujatia na deň 15.11.2015
FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

16
Podujatia na deň 16.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

17
Podujatia na deň 17.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

18
Podujatia na deň 18.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

19
Podujatia na deň 19.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

20
Podujatia na deň 20.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

21
Podujatia na deň 21.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

„Hudobné – spevné a tanečné tradície nielen v trenčianskom regióne“

21.11.2015, 9:00 - 21.11.2015, 17:30

22
Podujatia na deň 22.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

23
Podujatia na deň 23.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

24
Podujatia na deň 24.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

Adventné inšpirácie - vianočná tvorivá dielňa

24.11.2015, 14:00

25
Podujatia na deň 25.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

26
Podujatia na deň 26.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

UMENIE PREDNESU

26.11.2015, 8:00

27
Podujatia na deň 27.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

28
Podujatia na deň 28.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

29
Podujatia na deň 29.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015

30
Podujatia na deň 30.11.2015
PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

16.11.2015, 10:00 - 16.12.2015

FOPO 2015 • Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí

05.11.2015, 17:00 - 04.12.2015

NA STEZKÁCH VĚROZVĚSTŮ

13.11.2015 - 30.11.2015