TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Contact

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Fax: 032/6555 330

E-mail: osveta@tnos.tsk.sk

Employee contacts

032/6555 320032/6555 320 - Ing. Mgr. Žaneta Múdra Šebíková (zaneta.mudrasebikova@tnos.sk)

032/6555 328032/6555 328 - Mgr. Anna Vraždová (anna.vrazdova@tnos.sk)

032/6555 321032/6555 321 - Ing. Danka Tretinárová (danka.zakova@tnos.sk)

      - Margita Janesová (margita.janesova@tnos.sk)

032/6555 322032/6555 322 - Mgr. Viera Slivová (viera.slivova@tnos.sk)

     

032/6555 323032/6555 323 - Mgr. Janka Masárová (janka.masarova@tnos.sk)

032/6555 324032/6555 324 - Jaroslava Kohútová (jarka.kohutova@tnos.sk)

032/6555 325032/6555 325 - Mgr. Andera Štefinová (andrea.stefinova@tnos.sk)

                                                - Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. (zuzana.budinska@tnos.sk)
   

032/6555 326032/6555 326 - Jana Muchová (jana.muchova@tnos.sk)