TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

AKTUALITY

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne vyhlasujú krajskú výtvarnú súťaž MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ. Súťaž je určená pre materské, základné, špeciálne a základné umelecké školy z Trenčianskeho kraja. Propozície s podmienkami súťaže, informácie o...

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne v spolupráci s ďalšími organizátormi pripravujú recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín 2024. Ide o 70. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel...

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlasuje 35. ročník regionálnej výtvarnej súťaže PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI. Súťaž je určená pre materské, základné, špeciálne a základné umelecké školy z okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Propozície s podmienkami súťaže ako aj...

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v rámci projektu NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM bude aj v roku 2023 realizovať aktivitu s názvom STRETNUTIE S UMENÍM. Ide už o tretí ročník podujatia, ktoré je koncipované ako cyklus prednášok a workshopov. Každý cyklus je zameraný na konkrétnu osobnosť a žáner vizuálneho...

PODUJATIA

27.12.2023, 17:00
NA VIANOCE DOMA

Pozývame na hudobno-poetický program, ktorý popularizačným spôsobom prezentuje súčasnú slovenskú poetickú a hudobnú tvorbu v čase adventu. Vstup je voľný

15.12.2023 - 11.1.2024
Karol Matejka • Výber z tvorby

Srdečne pozývame na výstavu Karola Matejku, výtvarníka z Považskej Bystrice. Jeho tvorbu niekoľkokrát po sebe ocenili aj členovia porôt od regionálnych až po celoštátne kolá súťaže výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. V kolekciách figurálnych malieb sa prezentuje svojím osobitým rukopisom.

8.12.2023, 08:00
SMREKovo (4. ročník regionálnej recitačnej súťaže)

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Obec Melčice-Lieskové vyhlasujú recitačnú súťaž SMREKovo. Ide o 4. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy pre deti, mládež a dospelých z tvorby básnika Jána Smreka (1898 - 1982). Celé podmienky...

9.11.2023, 17:00 - 12.12.2023
MÉTA 60

Skupina MÉTA pracuje pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne. Založená bola v roku 1962 pri Okresnom dome osvety v Trenčíne. Zakladajúcimi členmi skupiny boli: Čestmír Harníček, Stanislav Sokolt, František Spáčil, Anton Štubňa. Táto štvorčlenná skupina sa prvou výstavou 120 fotografií verejnosti predstavila v marci...

16.11.2023, 09:00
Metamorfózy hudby v diele Jozefa Švikruhu

V poradí štvrté Stretnutie s umením sa uskutoční na tému Metamorfózy hudby v diele Jozefa Švikruhu v sobotu 16. 12. 2023, o 9.00 h v Základnej umeleckej škole Trenčín, Nám. SNP 2. Svoju tvorbu predstaví a lektorsky bude tvorivú dielňu viesť výtvarník a pedagóg Jozef Švikruha .

FOTOGALÉRIA

V stredu 15. novembra 2023 k nám zavítalo takmer štyridsať učiteľov z...