Hlavná stránka / Aktuality / Beniakove Chynorany

Beniakove Chynorany

Vážení milovníci poézie, radi by sme Vám dali do pozornosti XXVIII. ročník Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.

Výberové kolo pre Nitriansky a Trenčiansky kraj sa bude konať 23. novembra 2021 v
Topoľčanoch. Prihlášky treba zaslať najneskôr do 12. novembra 2021.

 

Hlavný organizátor

 

 

                                            Občianske združenie Beniakove Chynorany

 

 

Spoluorganizátori

 

Obec Chynorany

 

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch

 

Regionálne kultúrne centrum v  Prievidzi

 

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

 

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

 

Okresná organizácia Únie žien Slovenska Košice IV.

 

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

 

Miestny odbor Matice slovenskej Chynorany

 

 

 

 

 

Poslanie festivalu

 

      Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte. Tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

 

 

 

Podmienky súťaže

 

 

1. Festival je celoslovenský, otvorený aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

2. Súťaží sa v slovenskom jazyku, recitátor musí vedieť text naspamäť.

 

3. Recitátor si do súťaže môže vybrať ľubovoľnú báseň z tvorby európskych     

    autorov.

 

4. Odporúčaná dĺžka prednesu – max. 7 minút.

 

5. Na všetkých stupňoch súťaže platí zásada, že recitátor vystúpi s textom,

    s ktorým nesúťažil v inej recitačnej súťaži.

 

6. Súťažný text z prvého stupňa súťaže môže recitátor zmeniť len na základe

    odporúčania celoslovenskej výberovej poroty.

 

7. Distribúciu prihlášok a súťažného poriadku zabezpečia príslušné regionálne

    osvetové strediská v spolupráci s miestnymi odbormi a domami Matice

    slovenskej, ktoré zároveň organizujú výber recitátorov v okresoch a prihlasujú

    ich do prvého stupňa súťaže.

 

8. Ak sa recitátor v predchádzajúcom kalendárnom roku zúčastnil

    celoslovenského kola niektorej recitátorskej súťaže, môže začať súťaž na

    prvom stupni. Aj v takom prípade  podá prihlášku v príslušnom osvetovom

    stredisku.

 

9. Spolu s prihláškou do súťaže recitátor odovzdá tri exempláre súťažného textu

    (s uvedením celého mena autora, prekladateľa a názvu textu).

 

10. Súťaž je dvojstupňová.

 

Prvý stupeň – výberové kolá

 

  9. novembra 2021 v Modre

18. novembra 2021 v Banskej Bystrici

19. novembra 2021 v Košiciach

23. novembra 2021 v Topoľčanoch

 

          Výberové kolá organizujú Únia žien Slovenska Košice IV., SOS Banská Bystrica, MOS Modra a TOS Topoľčany.

      

          Ak sa výberové kolá neuskutočnia, postup recitátorov do finále navrhujú príslušné osvetové strediská.

 

 

Druhý stupeň – celoslovenské finále festivalu

 

 

3. – 5. decembra 2021 v Chynoranoch.

 

          O počte súťažiacich postupujúcich do finále rozhoduje celoslovenská výberová porota. Navrhne aj zaujímavé prednesy, ktoré môžu byť zaradené do sprievodného programu festivalu.

Súťažné kategórie

 

 

 

 

I. kategória  -  recitátori od 14 do 16 rokov ( ročníky 2007 – 2005)

II. kategória  -  recitátori od 17 – 19 rokov (ročníky 2004 – 2002)

III. kategória  -  recitátori od 20 rokov (2001 - )

 

Poznámka: Vekovou hranicou je 3. december 2021,  termín celoslovenského kola súťaže.

Hodnotenie a ceny

 

 

          Súťažné vystúpenia na prvom stupni hodnotí celoslovenská výberová porota, ktorú menuje riaditeľ súťaže a riaditeľ osvetového strediska, ktoré organizuje výberové kolo. Porotu pre celoslovenské kolo menuje riaditeľ súťaže. Súčasťou súťaže je aj verejné hodnotenie a rozbor jednotlivých súťažných vystúpení členmi odborných porôt. Hodnotiacimi kritériami sú umelecká kvalita prednesu a jeho tvorivý prínos k ďalšiemu smerovaniu umeleckého prednesu na Slovensku.

 

         V celoslovenskom finále organizátori na návrh odbornej poroty udelia ocenenia za 1.– 3. miesto v každej vekovej kategórii.

 

Organizátori môžu udeliť ďalšie ceny

                           

- cena starostky obce Chynorany za najlepší prednes básne Valentína Beniaka

 

- cenu riaditeľa súťaže za objavnú dramaturgiu a invenčnú interpretáciu

 

- cenu Mariana Gajdoša za najlepší prednes slovenskej klasiky

 

- ďalšie ceny na návrh odbornej poroty

 

Cestovné, stravné, ubytovanie

 

Výberové kolá: súťažiacim budú uhradené cestovné náklady v zmysle zákona.

Celoslovenské kolo: súťažiacim bude okrem cestovných nákladov zabezpečené   

aj ubytovanie a stravovanie v zmysle platných predpisov.

 

Informácie o súťaži a festivale

 

Riaditeľ súťaže: Mgr. Július Krajčík, tel.: 0948 299 622,

e-mail: jukraj@centrum.sk

 

Ján Podoba, Tribečské osvetové stredisko, Stummerova 385/16,

955 01 Topoľčany, tel.: 038/762 98 16, e-mail: podoba@toposveta.sk

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza, tel.: 046/5121810, 0901 918 820, e-mail: info@rkcpd.sk

 

www: beniakove chynorany.sk, facebook: Beniakove Chynorany


Súbor na stiahnutie

Beniakove Chynorany 2021 - záväzná prihláška.rtf   (RTF, 60.21 KB)


 

Facebook

Najnovšie fotografie

Fotografická metafora – poézia všednosti - Ján Mydliar_Cigareta Ján Mydliar_Cigareta

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

2
Podujatia na deň 2.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

3
Podujatia na deň 3.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

4
Podujatia na deň 4.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

5
Podujatia na deň 5.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

6
Podujatia na deň 6.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

7
Podujatia na deň 7.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

8
Podujatia na deň 8.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

9
Podujatia na deň 9.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

10
Podujatia na deň 10.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

11
Podujatia na deň 11.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

12
Podujatia na deň 12.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

13
Podujatia na deň 13.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

14
Podujatia na deň 14.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

15
Podujatia na deň 15.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

16
Podujatia na deň 16.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

17
Podujatia na deň 17.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

18
Podujatia na deň 18.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

19
Podujatia na deň 19.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

20
Podujatia na deň 20.10.2021
SETKÁNÍ - STRETNUTIE

20.10.2021, 17:00

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

21
Podujatia na deň 21.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

22
Podujatia na deň 22.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

23
Podujatia na deň 23.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

24
Podujatia na deň 24.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

25
Podujatia na deň 25.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

26
Podujatia na deň 26.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

27
Podujatia na deň 27.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

28
Podujatia na deň 28.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

29
Podujatia na deň 29.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

30
Podujatia na deň 30.10.2021
HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE

30.10.2021, 9:30

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

31
Podujatia na deň 31.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021