TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Miroslav Potyka – FOTOZÁZNAMY