TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Jozef Vydrnák - LOGOS 2016