TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

MISIA 2012

Výtvarná pocta sv. Cyrilovi a Metodovi (863 – 2013) pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy