TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

16. Výtvarný salón