TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Technický prevádzkovateľ

Technickým prevádzkovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj.

e-mail: webmaster@tsk.sk