TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Propozície a prihlášky

V tejto sekcii nájdete informácie a prihlášky k súťažiam, prehliadkam, seminárom, workshopom a tvorivým dielňam, ktoré práve pripravujeme.

   

       

  • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

  • VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022

  • AMFO 2022