TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

19. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja