TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

18. Výtvarný salón

Výstava obrazov