TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

52. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015