TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

50. MÉTA 2013

Jubilejná výstava fotografií členov fotoskupiny