TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

JUBILANTI – Jozef Syrový • Jozef Švikruha • Vojtech Tichý