TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

16. AMFO

Výstava amatérskej fotografie