TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2014