TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

50. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013