TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

18. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2014