TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

16. Výtvarné spektrum

Krajská súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby