TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Fotostredisko pri TNOS

Venujete sa fotografovaniu?  

Fotostredisko pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne je neformálne združenie začínajúcich i vyspelých fotoamatérov nášho regiónu. Jeho členovia sa jedenkrát do mesiaca stretávajú, hodnotia svoje  fotografie, sú informovaní o aktuálnych fotografických podujatiach – súťažiach a výstavách, študujú katalógy, odborné časopisy a literatúru, pripravujú výstavné kolekcie na spoločné i individuálne výstavy.

V rámci Fotostrediska pracuje aj fotoskupina MÉTA. Jej členmi sú skúsení fotografi, ktorí vykonávajú poradenskú a lektorskú činnosť pre oblasť amatérskej fotografie.

   

Fotostredisko v roku 2022:

V pravidelných "stretnutiach" fotografov budeme pokračovať, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, vo virtuálnom priestore (www.tnos.sk; FB: Za kultúrou s TNOS).

Témy na nasledujúce mesiace:

Január              Pamäť

Február            Krajina

Marec               Zrkadlenie

Apríl                 Spomienky

Máj                  Vtáky

Jún                  Rosa

Svoje fotografie posielajte na e-mail: janka.masarova@tnos.sk do posledného dňa v mesiaci. Do názvu súboru zadajte svoje meno a názov fotografie.

     

Zabezpečuje:

Mgr. Janka Masárová, 032/ 65 553 23, 0901 918 803, janka.masarova@tnos.sk

 

Najlepšie fotografie z jednotlivých stretnutí nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz:

GALÉRIA FOTOSTREDISKA