TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

49. Výtvarné spektrum

49. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby