TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Skupina MÉTA

Skupina MÉTA pracuje pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne.

Založená bola v roku 1962 pri Okresnom dome osvety v Trenčíne. Zakladajúcimi členmi skupiny boli: Čestmír Harníček, Stanislav Sokolt, František Spáčil, Anton Štubňa. Táto štvorčlenná skupina sa prvou výstavou 120 fotografií verejnosti predstavila v marci 1963 v Okresnom múzeu v Trenčíne.

Zakrátko skupina začala konkurovať už vtedy známej bratislavskej a senickej fotografickej scéne a dôstojne sa zaradila do fotografického hnutia Západoslovenského kraja. Fotografie členov skupiny Méta sa vyznačovali technickou dokonalosťou, novými nápaditými témami a estetickou hodnotou, čím rozširovali okruh obdivovateľov i vážnych záujemcov o fotografiu. Dvaja z jej členov (Štubňa, Spáčil) sa vydali na dráhu profesionálnej fotografie. Postupne sa počet členov skupiny menil a oživoval novými zanietenými a talentovanými fotografmi.

V Méte sa počas jej existencie na tradičných každoročných výstavách predstavilo viacero autorov: Čestmír Harníček, Stanislav Sokolt, František Spáčil, Anton Štubňa, Jozef Poláček, Oliver Porubský, Roman Porubský, Ján Ryšavý, Jozef Mozola, Jozef Machala, Štefan Švec, Vladimír Gloss, Svetozár Ábel. V roku 1992 sa členmi skupiny stali i ďalší traja trenčianski fotografi z fotografického zoskupenia Kontakt: Vojtech Tichý, Jan Tluka, Ján Fazekaš. V rámci skupiny tvorili a tvoria i ďalší: Július Kákoš, Pavol Obst, Mikuláš Bányász, Ján Pollák, Ján Janega, Jiří Tomis, Ján Valenta, Igor Hečko, Jiří Foldyna, Soňa Kalabová, Norbert Kalaba, Vladimír Hrnčiar, Michael Arbet, Jaroslav Matejček, Anna Marušincová, Štefan Majtán, Jana Veresová, Eleonóra Žůrková, Jiří Skřipský a Lukáš Kubičina. Všetci svojou tvorbou písali a píšu históriu modernej slovenskej (i československej) fotografie. Viacerí sa zapísali do povedomia fotografických odborníkov nielen na Slovensku ale i v zahraničí prostredníctvom významných podujatí, akými sú: AMFO, Fotofórum Ružomberok, Strom Ružomberok, Interfotoklub Vsetín, Doprava Žilina, Petrzvalov mapový okruh a výstavy ZSF.

Medzi významných spolupracovníkov skupiny Méta patria jej duchovní mecenáši Marián Pauer, teoretik fotografie a publicista a Ivan Kozáček, bývalý predseda Zväzu slovenských fotografov. Neoceniteľným prínosom pre tvorbu členov skupiny je i dlhoročná spolupráca s fotografmi družobného regiónu Uherské Hradište.

Méta je jedným z mála fotografických zoskupení na Slovensku, ktorého členovia systematicky tvoria a prezentujú svoju tvorbu. Každoročná výstava fotografií členov skupiny Méta patrila a patrí k vyhľadávaným kultúrno-spoločenským podujatiam v Trenčíne a ovplyvňuje záujem o fotografiu nielen u mladej generácie ale i širokej verejnosti.

Podrobnejšie informácie nájdete v katalógu k 50. výstave Méty:

http://www.tnos.sk/buxus/docs/50.META%202013.pdf