TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

• Faktúry

• Objednávky

• Zmluvy