TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

17. Výtvarný salón