TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Vlastimil Mahdal - Obrazy