TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

31.5.2023

Detský folklórny súbor Tancovadlo uvádza rozprávku - Pieseň o Roztancovadle. Tanečné predstavenie rozpráva príbeh o Roztancovadle - magickej bytosti, ktorá vyvoláva u ľudí chuť do tanca. Roztancovadlo prichádza do krajiny, v ktorej vládne absolútna lenivosť, čiže ľudia iba vylihujú na zemi. Pre Roztancovadlo je neľahká...

19.5.2023

Vyhodnotenie regionálneho kola Cineama 2023.

17.5.2023

Regionálna výtvarná súťaž organizovaná pri príležitosti 100. výročia Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836 - 1923). Jej cieľom je všímať si nevšedne všednú krásu okolo nás.

15.5.2023

Reportážna fotografia  Workshop  s Radovanom Stoklasom  Termín a miesto konania: 20. máj 2023 o 16.00, futbalový štadión AS Trenčín

9.5.2023

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, Stredná odborná škola strojnícka Partizánska 76 Bánovce nad Bebravou, Mesto Bánovce nad Bebravou, Obec Uhrovec v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne, Spoločnosťou Alexandra Dubčeka a Mestským kultúrnym strediskom s. r. o. v Bánovciach nad Bebravou...

5.5.2023

Poznáme mená tohtoročných najlepších recitátorov v Trenčianskom kraji, ktorí sa zúčastnili súťaží Podjavorinskej Bzince a Štúrov Uhrovec! Trenčiansky kraj budú reprezentovať na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín (69. ročník).

24.4.2023

Trenčianska konferencia pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva Milí učitelia, pedagogickí a odborní zamestnanci pôsobiaci v regionálnom školstve a odborná verejnosť! Regionálne centrum podpory učiteľov v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom vás pozývajú na „0-tý“ ročník odbornej...

24.4.2023

Nervozitu a trému strieda radosť a nadšenie. Počuť mohutné povzbudzovanie z hľadiska, ale aj posledné pokyny od vedúcich tanečných súborov v zákulisí. Hudba je správne nahlas a z pódia sa šíri energia. Program ubieha rýchlym tempom, jedna choreografia strieda druhú. Veľká pestrosť jednotlivých čísel je zapríčinená...

18.4.2023

69. ročník celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pokračuje aj v Trenčianskom kraji. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne zorganizovalo v priebehu marca dve okresné kolá (I. - III. kategória) a začiatkom apríla aj regionálne kolo (IV. a V. kategória). Výsledky z umeleckého prednesu poézie a prózy detí,...

15.3.2023

Základná škola Dominika Tatarku, obec Plevník-Drienové a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici vyhlasujú XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže O CENU DOMINIKA TATARKU. Cieľom súťaže je motivovať deti, mládež a dospelých vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a tvorivú konfrontáciu ich...