TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

15.4.2024

V sobotu 6. 4. 2024 sa v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda Trenčín uskutočnilo súťažné podujatie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry s výstižným názvom "TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI". Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov "Šaffova ostroha 2024" Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného...

13.3.2024

Vyhodnotenie regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2024. Do regionálneho kola bolo prihlásených 128 diel od 47 autorov: Odborná porota v zložení: výtvarník Jozef Vydrnák, akademický sochár Igor Mosný, akademický maliar Juraj Oravec vybrala do kolekcie na výstavu 60 diel od 38 autorov a navrhla...

15.2.2024

Vážení milovníci kultúry, v súvislosti s § 7 (Evidencia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti) zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení zákona č. 103/2022 Z. z. Vás žiadame o zaevidovanie sa do Zoznamu kolektívov a jednotlivcov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby....

8.2.2024

Pozývame všetkých autorov amatérskej filmovej tvorby, žiakov základných, stredných, odborných i umeleckých škôl a priaznivcov neprofesionálnej filmovej tvorby k účasti CINEAMA 2024 - regionálne kolo.

22.1.2024

Príďte si pozrieť vystúpenie vynikajúcich folklórnych telies a podporiť samotných účinkujúcich na 9. Zimný festival trenčianskych folklórnych skupín dňa 27. januára 2024 o 17.00 h do KD Dolná Súča. Ste srdečne vítaní!

22.1.2024

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje postupovú súťažnú prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA 2024 určenú pre všetky vekové kategórie.

22.1.2024

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ďalšími organizátormi vyhlasuje 39. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

22.1.2024

Astronomická olympiáda (AO) je vedomostná súťaž určená pre jednotlivcov, študentov základných a stredných škôl.  Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky, ako aj výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA) .

16.1.2024

Zaujímaš sa o výtvarné umenie a výtvarnú tvorbu a chceš svoju tvorbu predstaviť? Zapoj sa do súťaže!

16.1.2024

Ak fotografujete a zaujíma Vás fotografia ako umelecká činnosť môžete sa prihlásiť do regionálneho kola súťaže AMFO, ktorá je základným kolom 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby. Súťaž je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím...