TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

53. Výtvarné spektrum 2016