TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

17. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja