Hlavná stránka / Aktuality / Mjartanovo Sebedražie 2021: Podmienky etnologickej súťaže

Mjartanovo Sebedražie 2021: Podmienky etnologickej súťaže

Organizátori:

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Katedra manažmentu kultúry a turizmu – Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Obec Sebedražie

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Termín uzávierky prihlášky: 10. 12. 2021

Prihláška v priloženom dokumente (formát rtf)

Miesto konania slávnostného vyhodnoteniaKultúrny dom Sebedražie 

Termín konania slávnostného vyhodnotenia: rok 2022


Poslanie a charakteristika súťaže:

 • Podporiť bádanie etnokultúrnych procesov, premietnutých v tradičnej kultúre i v súčasnom spôsobe života spoločenstiev všetkých kategórií vo vzájomných spoločenských, etnických, náboženských aj geografických súvislostiach.
 • Zaznamenať hmotné a nehmotné javy, ktoré sú typické pre lokalitu – región – kraj a ktoré vo svojom súhrne vytvárajú charakteristický kultúrny obraz krajiny.
 • Zachytiť zaniknuté javy, ktoré sú významnou súčasťou lokálnej tradície, opierajúc sa aj o historické a archívne pramene.
 • Zachytiť nové, aktuálne témy, ako sú napr. kultúra internetovej komunikácie, nové sviatky, subkultúry mládeže, turizmus, reklama a ďalšie.
 • Podieľať sa na sprístupňovaní javov a hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a vytvárať tak možnosti pre ich zachovanie.
 • Popularizovať etnológiu medzi širokou verejnosťou a prispievať k rozvíjaniu odkazu prof. Jána Mjartana, významného slovenského etnológa, rodáka zo Sebedražia:

„Všetko, čo som v živote robil ako pedagogický a vedecký pracovník, považujem iba za službu svojmu národu a svojej slovenskej vlasti.“


Podmienky účasti:    

Do súťaže sa môže zapojiť každý záujemca – amatérsky/profesionálny výskumník alebo zoskupenie jednotlivcov s prácou v oblasti etnologického výskumu, realizovaného pre potreby študijného materiálu, folklórnej skupiny, kronikárstva, zberateľstva alebo prípravy populárno-náučného alebo monografického materiálu.

Do súťaže môže byť prihlásený výstupný materiál

 • kronikársky zápis,
 • folklórny program (scenár, obrazový a zvukový záznam),
 • knižná publikácia,
 • zbierka materiálnych dokladov ľudovej kultúry, ktoré sú prístupné verejnostipretože cieľom súťaže je podporovať vzájomné prepojenie bádania s konkrétnou prezentáciou dosiahnutých výsledkov (populárno-náučné materiály, vystúpenia folklórnych zoskupení a pod.)

Predložený konkrétny výstup predchádzajúceho etnologického bádania – verejná prezentácia – nesmie byť staršieho dáta ako predchádzajúce 3 kalendárne roky (r. 2018, r. 2019, r. 2020).

Celoslovenská súťažsa uskutočňuje v týchto oblastiach:

 1. pôvodná vedecká práca obsahujúca doteraz nepublikované poznatky z terénneho  výskumu
 2. pôvodná odborná práca rozširujúca poznatky o tradičnej kultúre lokality alebo regiónu
 3. aktivity  orientované na rekonštrukciu a ochranu zaniknutých javov lokálnej kultúry
 4. aktivity sprístupňujúce hodnoty kultúrneho dedičstva

 

Etnologické bádanie môže byť realizované vo všetkých regiónoch Slovenska (rodina, obec/mesto), nielen na hornej Nitre a v týchto oblastiach:

SPOLOČENSKÁ A DUCHOVNÁ KULTÚRA

 • SPOLOČENSKÁ KULTÚRA OBCE/MESTA (spoločenské skupiny- mládež, občania stredného veku, občania staršieho veku, príbuzenstvo, susedstvo, lokálne spoločenstvo, členenie spoločenstva, obecná samospráva a jej predstavitelia, významné podujatia, oslavy a sviatky obce, náboženský život)
 • RODINNÝ ŽIVOT A OBYČAJE (postavenie členov rodiny, rodinné právo, príbuzenská terminológia, genealógia, narodeniny, meniny, prvé prijímanie, birmovka, životné a pracovné jubileá, obyčaje spojené s narodením, svadbou a úmrtím, viera a i.)
 • KALENDÁRNE OBYČAJE (advent, Lucia, Mikuláš, vianočné obdobie, Nový rok, fašiangy, veľkonočný pôst, Veľká noc, Máje, Turíce, jánske ohne, hody, dožinky, jeseň, Dušičky a Všechsvätých, iná viera – iný kalendár – iné zvyklosti, miestna osobitosť)
 • HUDOBNÉ A TANEČNÉ PREJAVY (piesne, hudobné nástroje, nástrojová hudba, hudobné zoskupenia, tance...)
 • FOLKLORISTICKÉ BÁDANIE (nárečová terminológia – zápis textu – fonetická transkripcia, ľudová slovesnosť - rozprávky, povesti, legendy, poverové rozprávania, rozprávania zo života, spomienkové rozprávania, humoristické rozprávania, pranostiky, príslovia, porekadlá, hádanky a i., poetika ľudových piesní a obradového folklóru – zariekania, zaklínania a vinše, detský folklór – vyčítanky, riekanky, detské hry, ľudové divadlo, písaný folklór – jarmočné piesne, listy, príležitostné polofolklórne útvary (blahoželania, telegramy), nápisy a ďalšie)

 

MATERIÁLNA KULTÚRA

 • OBYDLIE (formy bývania, typy domov, hospodárske objekty, cirkevné, technické stavby, priestorové členenie domu, strecha, konštrukcia a materiál, zariadenie interiéru)
 • AGRÁRNA KULTÚRA (pestovanie plodín, vinohradníctvo, zber byliniek, chov domácich zvierat, poľovníctvo, rybolov, včelárstvo, sezónne práce a pod.)
 • JEDLÁ A NÁPOJE (rastlinná a živočíšna strava, jedálny lístok, obradové a sviatočné jedlá, nápoje, uchovanie jedla a potravín)
 • ODEV (mužský, ženský, detský odev a obuv, iné súčasti odievania; dievčenský, ženský a mužský účes)
 • DOMÁCKA A REMESELNÁ PRODUKCIA (textil – tkaniny, modrotlač, výšivka, čipka; drevo – rezbárstvo; kov - kováčstvo, kovolejárstvo a kovotepectvo, drotárstvo; hlina – hrnčiarstvo, iné materiály - sklo, prútie, slama, šúpolie, kameň, rohovina, kožušina, koža, cesto, papier, kraslice, hračky, obrazy, nástenná maľba, štukatúra a iné súčasné druhy tvorby a pod.)
 • SÚČASNÁ ĽUDOVOUMELECKÁ VÝROBA (zhotovenie úžitkových a dekoratívnych predmetov nadväzujúcich na tradičnú ľudovú výrobu)

 

Termín uzávierky súťaže: Súťažné práce a materiály s prihláškou vyplnenou podľa predtlače je potrebné  zaslať, alebo priniesť osobne do 10.12.2021 na adresu

Mgr. Jana Hvojniková
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19, 971 01  Prievidza
Informácie: Mgr. Jana Hvojniková,  tel. 046/5121826, e-mail: jana.hvojnikova@rkcpd.sk

 

Prácu je potrebné zaslať vo forme dokumentácie:

 • Výskum (prepis zvukového záznamu, fotodokumentácia, film, záznam z rozhovoru, dotazníky a pod.)
 • Výstup výskumu (scenár programu folklórnych skupín alebo videozáznam z vystúpenia, publikácia, opis kronikárskeho záznamu, fotodokumentácia z výstavy,  expozície, súpis zozbieraných predmetov s popisom a pod.)

Odborná porota, hodnotenie:

 • Jednotlivé diela prihlásené do súťaže posúdi porota, ktorá bude hodnotiť kvalitatívnu úroveň etnologickej práce. Porotu, ktorá je zväčša trojčlenná a pozostáva z odborníkov z radov aktívnych etnológov, menuje riaditeľka RKC v Prievidzi.
 • Vzhľadom na počet a charakter prihlásených prác si organizátori vyhradzujú právo priebežne určiť kategórie.

Organizátori súťaže udelia nasledovné ocenenia:

Cena Jána Mjartana (hlavná cena)
Cena starostu obce Sebedražie
Cena riaditeľky RKC v Prievidzi
Cena riaditeľky HNM v Prievidzi

 


Poznámky:

 • Organizátori  sa nebudú podieľať na úhrade cestovných nákladov.
 • Súťažné práce sa autorom vrátia najneskôr do 30 dní od termínu slávnostného vyhodnotenia v roku 2022


Súbor na stiahnutie

Prihlaska Mjartanovo Sebedrazie 2021.rtf   (RTF, 63.94 KB)


 

Facebook

Najnovšie fotografie

Dialógy s čipkou – celoslovenský workshop paličkovanej čipky - DSC_2131 DIALÓGY S ČIPKOU

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.7.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

2
Podujatia na deň 2.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

3
Podujatia na deň 3.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

4
Podujatia na deň 4.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

5
Podujatia na deň 5.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

6
Podujatia na deň 6.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

7
Podujatia na deň 7.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

8
Podujatia na deň 8.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

9
Podujatia na deň 9.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

10
Podujatia na deň 10.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

11
Podujatia na deň 11.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

12
Podujatia na deň 12.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

13
Podujatia na deň 13.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

14
Podujatia na deň 14.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

15
Podujatia na deň 15.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

Lipa Bratstva bola zasadená pred 100. rokmi

15.7.2022, 18:00

66. KOPANIČIARSKE SLÁVNOSTI

15.7.2022, 18:00 - 17.7.2022, 0:00

AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

16
Podujatia na deň 16.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

Slávnostná vernisáž ORA ET ARS - SKALKA 2022

16.7.2022, 15:00

66. KOPANIČIARSKE SLÁVNOSTI

15.7.2022, 18:00 - 17.7.2022, 0:00

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

17
Podujatia na deň 17.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

66. KOPANIČIARSKE SLÁVNOSTI

15.7.2022, 18:00 - 17.7.2022, 0:00

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

18
Podujatia na deň 18.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

19
Podujatia na deň 19.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

20
Podujatia na deň 20.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

21
Podujatia na deň 21.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

22
Podujatia na deň 22.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

23
Podujatia na deň 23.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

24
Podujatia na deň 24.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

25
Podujatia na deň 25.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

26
Podujatia na deň 26.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

27
Podujatia na deň 27.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

28
Podujatia na deň 28.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

29
Podujatia na deň 29.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

30
Podujatia na deň 30.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022

31
Podujatia na deň 31.7.2022
TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM

02.7.2022, 10:00 - 03.9.2022