Hlavná stránka / Aktuality / „Omšenské halušky“

„Omšenské halušky“

P R A V I D L Á   S Ú Ť A Ž E

6.     ročník súťaže v tradičnom varení a jedení bryndzových halušiek

„Omšenské halušky“

Termín a miesto konania: sobota, 25.06.2022, športový areál TJ Žihľavník Omšenie

Termín prihlásenia: Súťažiaci (záujemcovia) sa môžu prihlásiť do súťaže zaslaním vyplnenej prihlášky, ktorú je potrebné zaslať buď na adresu: Obec Omšenie, Obecný úrad 330. 914 43 Omšenie alebo na mailovú adresu veronika.pistova@omsenie.sk príp. patricia.marcekova@omsenie.sk najneskôr do 24.06.2022. Prihlásenie je možné aj v deň konania súťaže, priamo na mieste, pred zahájením súťaže za podmienky, že bude ešte dostatok miesta pre súťažné tímy. Prípadné ďalšie informácie na telefónnom čísle 0918412250.

 

Účastnícky poplatok:  sa tento rok nepožaduje, vítaná je účasť v tradičných odevoch (krojoch). 

 

Akreditácia (prihlasovanie) družstiev:  sobota, 25.06.2022 od 12:15 – 13:15 hod.

Začiatok a doba na prípravu halušiek:  Časový limit na prípravu halušiek je 1 ¼ hodiny a začína plynúť povelom Pripraviť sa! Pozor! Štart! od hlavného rozhodcu súťaže. Až po vydaní povelu môžu súťažné družstvá zapáliť oheň a zahájiť činnosť. Za nedodržanie časového limitu 1 ¼  hodiny sa odráta družstvu, ktoré ho nedodržalo, 10 bodov z celkového hodnotenia.

 

Čas na konzumáciu halušiek sa ráta od povelu hlavného rozhodcu: Pripraviť sa! Pozor! Štart! Čas prestáva plynúť slovným zvolaním kapitána družstva „Hotovo“ a zdvihnutím jeho ruky po skonzumovaní všetkých halušiek.

 

Cestovné náklady:  Cestovné náklady, príp. ubytovanie si hradí každý účastník sám.

Parkovanie: súťažiaci, predajcovia a pozvaní hostia pred športovým areálom, ostatní návštevníci v centre obce a popri hlavnej a vedľajšej komunikácii

Materiálno – technické a surovinové zabezpečenie:  Všetky suroviny a pracovné náradie a náčinie potrebné na prípravu halušiek (kotlíky, pokrievky, misy, nádoby na vodu, nádoby na prípravu halušiek, škrabáky, cedidlá, nože, lopár (doštičku) na hádzanie halušiek, varechy, lyžice, stierky, rajbátka (strúhadlá) a pod. si súťažiaci zabezpečia a prinesú so sebou. Pre prípad nepriaznivého počasia si je potrebné priniesť so sebou vhodný prístrešok (stánok).

 

Zo strany usporiadateľa bude poskytnutý potrebný pracovný priestor, pracovný stôl, drevo na kúrenie, klátik na štiepanie dreva, prívod tečúcej pitnej vody, váha na určenie množstva, misy rovnakej veľkosti určené na konzumáciu halušiek a misky na halušky určené na hodnotenie porotou (degustáciu)

 

Počet súťažiacich a súťažných družstiev:  Súťažné družstvá sú štvorčlenné + 2 náhradníci, ktorí môžu vymeniť člena družstva až po ukončení každej súťažnej disciplíny. Počet súťažných družstiev je limitovaný počtom 15  a súťažné družstvá budú zaradené do poradia podľa dátumu doručenia záväznej prihlášky, resp. zaregistrovania sa priamo na mieste.

Úlohy jednotlivých družstiev, stručný popis:

-          priniesť si so sebou všetky potrebné suroviny a náradie (náčinie) na prípravu bryndzových halušiek

-          naštiepať drevo, rozložiť oheň, priviesť vodu do varu

-          očistiť zemiaky ručnou škrabkou a ich rozdrvenie (postrúhanie) na strúhadle alebo rajbátku

-          vyrobiť haluškové cesto

-          nahádzať halušky do vriacej vody (ručne) z dreveného lopárika alebo potravinovej doštičky (nie pretláčaním cez haluškovník!!!)

-          opražiť si slaninku, uvariť halušky, vybrať ich z kotlíka, zamiešať ich s bryndzou a pochutinami

-          naplniť uvarenými haluškami pripravenú misu (nádobu) o predpísanej váhe a nachystať na preváženie

-          odobrať časť halušiek do pripravenej nádoby k vyhodnoteniu kvality pokrmu pre rozhodcov

-          po ich uvarení a ohodnotení kvality (degustácii) porotou ich skonzumovanie štyrmi (4) členmi družstva v čo najkratšom čase (možná zámena členov družstva za 2 mužských náhradníkov)

-          po ukončení súťaže uvedie každé družstvo svoje pracovné miesto do pôvodného stavu a odovzdá ho aj s náčiním, ktoré mu bolo poskytnuté organizátorom podujatia

Každé súťažné družstvo pripravuje bryndzové halušky z rovnakého množstva neolúpaných zemiakov o váhe 3 kg tak, aby hmotnosť uvarených a hotových halušiek bola minimálne 2,3 kg.  Z toho 2 kg hotového pokrmu na konzumáciu v rámci súťažnej disciplíny a 0,3 kg na hodnotenie degustátorom.

         Na kúrenie pod kotlami, v ktorých sa budú halušky variť a pripravovať je možné použiť len drevo, ktoré bude za týmto účelom nachystané. Iné prostriedky, ako plynové horáky, variče a pod. nie sú na varenie halušiek povolené. Ich použitie je možné len na prípravu (opraženie) slaninky. Škrabanie (olúpanie) zemiakov je povolené len s ručnými škrabkami a rajbátkami (strúhadlami) (nože sú na škrabanie (olúpanie) zemiakov zakázané).  Porušenie pravidiel sa trestá diskvalifikáciou!

         Pred zahájením súťaže vyložia súťažné tímy všetky suroviny a náčinie potrebné na prípravu na pracovný stôl, kde si ich prehliadnu a skontrolujú rozhodcovia súťaže. Prípravu halušiek začínajú všetky družstvá súčasne, povelom hlavného rozhodcu „Pripraviť sa! Pozor! Štart!

Hodnotí sa: 1. rýchlosť uvarenia halušiek, t.j. hotového pokrmu - 0 – 30 bodov (ďalšie poradie

                          zakaždým s rozdielom 2 bodov)

                      2. kvalita navarených halušiek (konzistencia, vzhľad, chuť)  0 – 30 bodov (ďalšie poradie

                         zakaždým s rozdielom 2 bodov)

                      3. rýchlosť zjedenia halušiek   0 – 30 bodov (ďalšie poradie zakaždým s rozdielom 2 bodov)          

Hodnotiaca porota sa skladá z minimálne piatich členov, vrátane jej predsedu. Zvíťazí to družstvo, ktoré získa najväčší počet bodov zo všetkých troch súťažných disciplín od hodnotiacej poroty. Nad dodržaním súťažných podmienok bude dozerať hlavný rozhodca súťaže s členmi hodnotiacej poroty. Vyhodnotené budú prvé tri najlepšie družstvá v celkovom poradí a víťazi každej súťažnej disciplíny. Súťažné družstvá sú povinné riadiť sa týmito súťažnými pravidlami a ich jednotliví členovia svojim podpisom na prihláške potvrdzujú, že sa súťaže vo varení halušiek  zúčastňujú na svoju vlastnú zodpovednosť. Svojim podpisom zároveň prehlasujú, že sú zdraví a nie sú im známe žiadne zdravotné problémy, ktoré by im bránili v príprave a varení bryndzových halušiek.

 

Časový harmonogram:

12:15 – 13:15 h prezentácia súťažných družstiev a ich rozloženie na stanovištiach

13:15 - 13:30 h pokyny od hlavného rozhodcu a za účasti kapitánov a kontrola súťažných stanovíšť

13:30 hod. - slávnostné otvorenie podujatia

13:45 h – 15:15 hod. -  súťaž vo varení a jedení halušiek

15:45 h – vyhlásenie výsledkov súťaže

15:15 h - rôzne súťaže pre návštevníkov podujatia (kopanie jedenástok, pitie 0,5 l piva na čas, držanie 1 litrového pohára s pivom na čas, pílenie dreva obojručnou pílou na čas pre dvojice, konzumovanie halušiek na čas)

16:15 – 17:30 h  - vystúpenie ľudovej hudby Lazarovci

17:30 – 18:00 h – losovanie tomboly

18:00 – 19:15 h – vystúpenie ľudovej hudby Selčan zo Selca

19:15 – 19:30 h – zapálenie Jánskej vatry

19:30 – 24:00 h -  kapela Huncúti

 

Súťažiacich, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach čakajú hodnotné finančné a vecné odmeny,  návštevníkov podujatia rôzne súťaže, bohatá tombola a pestrý kultúrny program.

 

Vážení súťažiaci, milí návštevníci, už teraz sa tešíme na Vašu účasť!  

                                                                                                                 Organizačný výbor

 

 


Súbor na stiahnutie

Pravidlá sú»aľe vo varení bryndzových haluąiek - Omąenské haluąky 2022.docx   (DOCX, 72.46 KB)


 

Facebook

Najnovšie fotografie

Dialógy s čipkou – celoslovenský workshop paličkovanej čipky - DSC_2131 DIALÓGY S ČIPKOU

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.6.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

2
Podujatia na deň 2.6.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

3
Podujatia na deň 3.6.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

4
Podujatia na deň 4.6.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

4.6.2022 - 4.6.2022

5
Podujatia na deň 5.6.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

6 7 8 9 10 11 12
Podujatia na deň 12.6.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

13
Podujatia na deň 13.6.2022
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

14
Podujatia na deň 14.6.2022
JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

15
Podujatia na deň 15.6.2022
JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

16
Podujatia na deň 16.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

Dezo Hoffmann - slovenský fotograf svetových hviezd

16.6.2022, 14:30

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

17
Podujatia na deň 17.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

DIALÓGY S ČIPKOU – celoslovenský workshop paličkovanej čipky

17.6.2022 - 19.6.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

18
Podujatia na deň 18.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

DIALÓGY S ČIPKOU – celoslovenský workshop paličkovanej čipky

17.6.2022 - 19.6.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

19
Podujatia na deň 19.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

DIALÓGY S ČIPKOU – celoslovenský workshop paličkovanej čipky

17.6.2022 - 19.6.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

20
Podujatia na deň 20.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

21
Podujatia na deň 21.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

22
Podujatia na deň 22.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

23
Podujatia na deň 23.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

24
Podujatia na deň 24.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

25
Podujatia na deň 25.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

26
Podujatia na deň 26.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022

20.5.2022 - 26.6.2022

27
Podujatia na deň 27.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

28
Podujatia na deň 28.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

29
Podujatia na deň 29.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022

30
Podujatia na deň 30.6.2022
AMFO Trenčianskeho kraja - Vyhodnotenie

16.6.2022, 17:00 - 15.7.2022

JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET

14.6.2022, 17:00 - 18.7.2022