Hlavná stránka / Aktuality / Súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy

Súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy

XXIII. TIMRAVINA STUDNIČKA

Regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

 

Organizátor:

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

  

Termín a miesto konania:

17. 10. 2019 (štvrtok) o 9.00 h

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

  

Poslanie a cieľ súťaže:

Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť. Prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov.

Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

  

Zásady súťaže:

Súťaž je viacstupňová (triedne, školské, regionálne kolá), môže sa jej zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ak spĺňa podmienky súťaže.

  

Vekové kategórie:

I. kategória: II. – IV. ročník základných škôl (časový limit maximálne 4 min.)

II. kategória: V. – VI. ročník základných škôl (časový limit maximálne 4 min.)

III. kategória: VII. – IX. ročník základných škôl (časový limit maximálne 5 min.)

IV. kategória: stredné školy (časový limit maximálne 6 min.)

V. kategória: dospelí (časový limit maximálne 6 min.)

   

• Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. V odôvodnených prípadoch môže text zmeniť so súhlasom odbornej poroty a organizátora súťaže.

• Stanovený limit je nutné bezpodmienečne dodržať.

• Recitátor je povinný text prednášať naspamäť.

• Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže.

   

Priebeh súťaže:

Školské kolá súťaže organizujú školy.

Regionálne kolo súťaže: 17. 10. 2019 (štvrtok) o 9.00 h, Trenčiansky samosprávny kraj

Do celoslovenského kola postupujú víťazi z jednotlivých kategórií  

Celoslovenské kolo súťaže: 15. 11. 2019 (piatok), Mestský úrad Lučenec

 

Prihlášku do regionálneho kola súťaže nájdete v prílohe na stiahnutie (viď. Súvisiace dokumenty).

Termín nahlásenia súťažiacich spolu so súťažným textom: do 14. 10. 2019 na adresu:

Trenčianske osvetové stredisko, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

č. t. 032/6555 322, e-mail: viera.slivova@tnos.sk


Súvisiace dokumenty


 

Facebook

Najnovšie fotografie

Stretnutie-setkání uh 2020 - 1 Stretnutie-Setkání

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31