Hlavná stránka / Metodika / ZVYKY A TRADÍCIE / Žatva a dožinky

Žatva a dožinky

„Bože nás požehnaj, všetko nám dobre daj,

napredek i zdravie, božie požehnanie.

Bože nás požehnaj, aj Panna Mária,

by naša robota, daromná nebola...“

   

Žatva (zastarano aj žeň alebo žne) bola vyvrcholením prác na poli (jún – september). Pre jej náročnosť sa ľudia snažili vykonať ju čo najskôr, respektíve v dobrom počasí. V dávnej minulosti sa kosilo len ručne. Bolo to veľmi náročné, fyzicky namáhavé, a preto si žatva vyžadovala dobrú organizáciu. Pomocou kosáka žnica odoberala koscovi klasy obilia. Na seba kládla kôpky „hrste“, toľko, čo zobrala naraz do rúk, kládla ich na seba a tie potom muž do „snopa“ previazal špagátom „provieslom“. Snopy ukladali na seba do „krížov“, ktoré čím skôr odvážali blízko stodoly, kde obilie mlátili. V roľníckych rodinách si navzájom pri žatve vypomáhali a na väčších gazdovstvách najímali aj žencov. Z rozprávania mojej mamy viem, že do Trenčianskej Turnej chodili robiť „na majer“ aj počas roka zo Súče a predtým aj Hornáci z okolia Púchova a Handrbulci z nemeckých rodín od Prievidze. Po skončení žatvy sa obilie mlátilo. V dedinách mali na to pojazdné zariadenie – mláťačku. Nie každý mal svoju mláťačku, tak si ju požičiavali, respektíve mašinisti chodili mlátiť ľuďom obilie podľa dohovoreného poradovníka. Ten, čo prišiel na rad, si priviezol mláťačku koňmi a taktiež motor na jej pohon, ktorý býval najskôr na drevo, až potom na benzín. Kým sa naplnili vrecia obilným zrnom, viacerí ľudia pri mláťačke vykonávali rôzne činnosti. Hrabalo sa drevenými hrabľami, vysušené snopy sa mlátili v mláťačke, slama sa ukladala do kozla. Vrecia plné obilia odoberali, viazali, nakladali na vozy, zvážali do sýpky na dosúšanie a potom odvážali do mlyna. Ručne, cepmi sa mlátila iba raž, ktorej nepolámané steblá boli potrebné na zhotovovanie provjésel a do strožkov v posteliach. Ľuďom na veľkostatkoch pieseň, vo voľných chvíľach aj tanec pomáhali pri práci prekonávať únavu, a tak vydržať v neľahkých podmienkach od skorej jari cez leto až do neskorej jesene. 

Obecné dožinky „obžinky“ sa považovali za slávnosť po skončení žatvy. Ich pôvod je už v predkresťanských dobách, kde sa hospodárska prosperita pripisovala nadprirodzeným silám. Na poliach sa zvykli nechávať posledné klasy zrelého obilia, ktoré mali zabezpečiť bohatstvo roľníckym hospodárstvam v nasledujúcom roku. Posledný snop mal byť ťažký a veľký. Zrno, ktoré zostalo z najkrajších zožatých klasov, z ktorých sa uplietol dožinkový veniec alebo kytica, sa na jar zvyklo primiešať do osiva. Funkcia dožiniek sa však postupne z magickej menila na ďakovnú a oslavnú. V dedinách sa začali „obecné dožinky“ organizovať po prvej svetovej vojne. Po skončení žatvy, mlatbe bývali dožinkové slávnosti najmä u pána majetku v majeri a mali ohlas v celej dedine. Vyobliekaní kosci a žnice niesli vyzdobené, ručne upletené vence z najkrajších klasov obilia, ozdobené poľnými kvetmi do správcovho, gazdovho, prípadne richtárovho domu na ozdobenom voze so spevom, kde mu ho slávnostne odovzdali a on ich za to pohostil. Dožinkový veniec zavesil pod strechu domu, kde zostával až do jari.

Po kolektivizácii súkromného poľnohospodárstva v druhej polovici 20. storočia, začali na Slovensku usporadúvať dožinky obecné jednotné roľnícke družstvá. Bolo to vždy v prvú septembrovú nedeľu. Aj v jednotlivých krajoch mali takýto základ centrálne organizované dožinky v jednotlivých krajoch, ako aj celoslovenské dožinkové slávnosti v Nitre.

    

Milí pani v mene Božom prichádzame k vám,

tento vjéneček žatevní,

darujeme vám,

vi ho z lásky prímite,

za nás sa nehanbite,

dá vám Pán Boh požehnanje na tomto svete.

   

Tento vjeneček je vití

z fšeljakích kvetí,

z ovsa, raži, ze pšenice,

taktjéš aj z viki,

makovjénka na nom je,

zlatom pozlátená je,

a vám naši milí páni

darovaná je.

  

Jaroslava Kohútová

  

http://www.trencianskyterajsok.sk/zatva-a-dozinky-tradicie-a-zvyky-nielen-z-nasho-regionu/ 

Facebook

Najnovšie fotografie

Peter matejka a jeho maliarsky odkaz - _D8A0381_ Peter Matejka a jeho maliarsky odkaz

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

2
Podujatia na deň 2.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

3
Podujatia na deň 3.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

Peter Matejka a jeho maliarsky odkaz

03.12.2022, 9:00

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

4
Podujatia na deň 4.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

5
Podujatia na deň 5.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

6
Podujatia na deň 6.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

7
Podujatia na deň 7.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

8
Podujatia na deň 8.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

Recitačná súťaž SMREKovo (III. ročník)

08.12.2022

9
Podujatia na deň 9.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

10
Podujatia na deň 10.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

11
Podujatia na deň 11.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

12
Podujatia na deň 12.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

13
Podujatia na deň 13.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

59. MÉTA

10.11.2022, 17:00 - 13.12.2022

14
Podujatia na deň 14.12.2022
CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

15
Podujatia na deň 15.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

16
Podujatia na deň 16.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA: výstava k 40. výročiu básnika

01.12.2022 - 16.12.2022

17
Podujatia na deň 17.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

18
Podujatia na deň 18.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

19
Podujatia na deň 19.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

20
Podujatia na deň 20.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

21
Podujatia na deň 21.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

22
Podujatia na deň 22.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

23
Podujatia na deň 23.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

24
Podujatia na deň 24.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

25
Podujatia na deň 25.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

26
Podujatia na deň 26.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

27
Podujatia na deň 27.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

28
Podujatia na deň 28.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

29
Podujatia na deň 29.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

30
Podujatia na deň 30.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023

31
Podujatia na deň 31.12.2022
DO PEKLA A HLBŠIE

15.12.2022,17:00 - 10.1.2023