Hlavná stránka / Podujatia / 66. Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) • Nové Mesto n. V.

66. Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) • Nové Mesto n. V.

Termín: od 19.2.2020 do 20.2.2020

66. Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) • Nové Mesto n. V.

Okresný úrad Trenčín – odbor školstva a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne zrealizujú viacstupňovú súťaž – 66. ročník Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince). Školské kolá pre okres Nové Mesto nad Váhom je nutné zrealizovať do 10. februára 2020.

Obvodné kolá súťaže v prednese poézie a prózy deti pre okres Nové Mesto nad Váhom sa uskutočnia o 8.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 4, I. poschodie (od 7.30 – 8.00 h • prezencia, od 8.00 h • súťaž I. – III. kategória podľa rozdelenia škôl do obvodov):

19. februára 2020 (v stredu):

ZŠ Odborárska ul. Nové Mesto n. V., ZŠ Tematínska ul. Nové Mesto n. V., ZŠ s MŠ J. M. Hurbana Beckov, ZŠ s MŠ Častkovce, ZŠ s MŠ Horná Streda, ZŠ Lúka, ZŠ s MŠ Nová Bošáca, ZŠ s MŠ Podolie, ZŠ Trenčianske Bohuslavice, ZŠ Stará Turá, ZŠ s MŠ Kočovce, Osemročné gymnázium sv. Jozefa Nové Mesto n. V., Spojená škola sv. Jozefa Nové Mesto n. V., ZUŠ Stará Turá

20. februára 2020 (vo štvrtok):

ZŠ Ul. kpt. Nálepku Nové Mesto n. V., Osemročné gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto n. V., ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou, ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca, ZŠ Štvrtej sednice Tatrína Čachtice, ZŠ Kálnica, ZŠ s MŠ Samuela Štúra Lubina, ZŠ Vaďovce, Spojená škola ZŠ a MŠ Moravské Lieskové, ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim, ZŠ kardinála Alexandra Rudnaya Považany, ZUŠ J. Kréna Nové Mesto nad Váhom.

 

Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do vyššieho (v tomto prípadne obvodného) kola súťaže prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „chcem sa prihlásiť“.

 

Okresné kolo 66. HK – Podjavorinskej Bzince I. – III. kategória, detské recitačné kolektívy  a divadlá poézie pre okres Nové Mesto nad Váhom sa uskutoční 20. marca 2020 (v piatok) v ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou, krajské kolo 66. HK – Podjavorinskej Bzince – recitátori I. – III. kategória 24. apríla 2020 (v piatok) v ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou a 28. apríla 2020 (v utorok) detské recitačné kolektívy a divadlá poézie v MsKS v Novom Meste nad Váhom.

 

V prípadne, že sa nemení veková kategória, recitátori, ktorí sa zúčastnili na celoštátnej súťaži a prehliadke HK v predchádzajúcom roku, majú právo nastúpiť v nasledujúcom roku do súťaže v krajskom kole. Podobne tí, čo sa zúčastnili na okresnom kole, môžu nastúpiť do obvodného kola. Detských recitátorov, nastupujúcich do obvodného/okresného kola, prihlasujú školy (pozri hore uvedenú stránku).

 

Podmienkou účasti jednotlivcov je elektronické spracovanie súťažného textu prednesu vo formáte Word, ktorý pripája ako prílohu v elektronickom prihlasovaní. V texte treba zachovať grafické členenie veršov a strof, odsekov podľa knižného alebo časopiseckého vydania. Na súťažný text je potrebné uviesť meno recitátora, autora, prekladateľa, názov a zdroj textu, prípadne upravovateľa textu a meno pedagóga/lektora, s ktorým recitátor pracoval na texte.

 

Vzhľadom na rôzne zmeny je potrebné preštudovať si propozície 66. HK na stránke www.nocka.sk, www.tnos.sk alebo stránke Okresného úradu – odboru školstva v Trenčíne.

    

Vybavuje:

Mgr. Viera Slivová, č. t.: 032/6555 322, e-mail: viera.slivova@tnos.sk

Mgr. Anna Turanová, č. t.: 032/7411329, e-mail: anna.turanova@min.sk


Súvisiace dokumenty


 

Facebook

Najnovšie fotografie

Marec 2020 - A. Marušincová_Do boja! A. Marušincová: Do boja!

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.4.2020
STRETNUTIE – SETKÁNÍ • výstava – ZRUŠENÁ

12.3.2020 - 09.4.2020

2
Podujatia na deň 2.4.2020
STRETNUTIE – SETKÁNÍ • výstava – ZRUŠENÁ

12.3.2020 - 09.4.2020

3
Podujatia na deň 3.4.2020
STRETNUTIE – SETKÁNÍ • výstava – ZRUŠENÁ

12.3.2020 - 09.4.2020

4
Podujatia na deň 4.4.2020
STRETNUTIE – SETKÁNÍ • výstava – ZRUŠENÁ

12.3.2020 - 09.4.2020

5
Podujatia na deň 5.4.2020
STRETNUTIE – SETKÁNÍ • výstava – ZRUŠENÁ

12.3.2020 - 09.4.2020

6
Podujatia na deň 6.4.2020
STRETNUTIE – SETKÁNÍ • výstava – ZRUŠENÁ

12.3.2020 - 09.4.2020

7
Podujatia na deň 7.4.2020
STRETNUTIE – SETKÁNÍ • výstava – ZRUŠENÁ

12.3.2020 - 09.4.2020

8
Podujatia na deň 8.4.2020
STRETNUTIE – SETKÁNÍ • výstava – ZRUŠENÁ

12.3.2020 - 09.4.2020

9
Podujatia na deň 9.4.2020
STRETNUTIE – SETKÁNÍ • výstava – ZRUŠENÁ

12.3.2020 - 09.4.2020

10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30