Hlavná stránka / Podujatia / Chráňme ženy a deti pred násilím

Chráňme ženy a deti pred násilím

Termín: od 14.11.2019, 8:00

Bezpečný ženský domov LUNA, n. o., Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozývajú na 3. ročník odbornej konferencie s názvom „Chráňme ženy a deti pred násilím", ktorá sa uskutoční vo štvrtok 14. 11. 2019 od 8:00 – 14:00 h v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 2. poschodie, kongresová sála č. 264).

Ciele konferencie:

- Multidisciplinárna výmena poznatkov a skúseností z oblasti problematiky domáceho násilia páchaného na ženách a deťoch
- Identifikácia nedostatkov v praxi v procese pomoci obetiam domáceho násilia s dôrazom na potrebu multidisciplinárnej spolupráce subjektov podieľajúcich sa na riešení danej problematiky
- Návrh riešení a postupov na efektívnu pomoc v prospech žien a detí, na ktorých je násilie páchané, aby bolo možné eliminovať sekundárnu viktimizáciu pri riešení akéhokoľvek násilia
- Návrh adekvátnych a účinných postupov na predchádzanie vzniku a elimináciu násilia páchaného na ženách a deťoch

 V prípade záujmu je potrebné poslať záväznú prihlášku (viď. Súvisiace dokumenty) najneskôr do 4. 11. 2019 na e-mail: Katarina.Ciernikova@upsvr.gov.sk

Účasť na konferencii je bez poplatku. Konferencia bude z dôvodu zabezpečenia publicity zaznamenávaná fotograficky. Svojou účasťou vyjadrujete s uvedeným súhlas.

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Čierniková, 0918 701 876, 032/ 2440 501

Program konferencie:

8:00 – 9:00 REGISTRÁCIA

9:00 OTVORENIE KONFERENCIE

Postavenie bezpečného ženského domu v procese ochrany žien a detí pred násilím
Mgr. Erika Gereková (Bezpečný ženský domov LUNA Trenčín)

Inštitút 10 dňového vykázania ako prostriedok ochrany pred domácim násilím
Npor. Mgr. Marcel Spaček (Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín)

Formy ochrany pred domácim násilím – neodkladné opatrenia podľa § 325 Civilného
sporového poriadku (zákaz vstupu do obydlia, zákaz priblíženia...)
Mgr. Michal Frátrik (Okresný súd Trenčín)

Najlepší záujem maloletého dieťaťa pri realizovaní opatrení orgánom sociálno-právnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Mgr. Jana Turáková (ÚPSVaR Trenčín, oddelenie SPODaSK)

Dominika a Kufrík pre Kukulíka
Mgr. Júlia Šimeková (Návrat, o.z. Bratislava)

11:15 – 12:00 PRESTÁVKA

Partnerstvá multiinštitucionálnej spolupráce v kontexte násilia páchaného na ženách
Zuzana André, M. A (Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách)

Kazuistika – príklad dobrej praxe (?)
Mgr. Ľubica Matuščinová (CDR Ilava-Klobušice)

Znalecké posudzovanie obetí domáceho násilia – žien a detí
PhDr. Magdaléna Krasulová (súdna znalkyňa)

Faktory ovplyvňujúce (ne)úspešnosť podanej obžaloby pri trestných činoch v súvislosti
s domácim násilím na ženách a deťoch
JUDr. Petronela Prokešová (Okresná prokuratúra Trenčín)

Špecifiká trestno-právneho dokazovania domáceho násilia
Mjr. Mgr. Katarína Belcáková (OR PZ Trenčín)


Zabezpečuje

Mgr. Andrea Štefinová, 032/6555 325, andrea.stefinova@tnos.sk

Súvisiace dokumenty


 

Facebook

Najnovšie fotografie

Stretnutie-setkání uh 2020 - 1 Stretnutie-Setkání

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30