Hlavná stránka / Podujatia / ORA ET ARS - SKALKA 2021

ORA ET ARS - SKALKA 2021

Termín: od 29.6.2021, 0:00 do 02.7.2021, 0:00

Mesto Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Farský úrad Skalka nad Váhom
Beňadik, n. f.
T-VIA, o. z.

Vás srdečne pozývajú

na návštevu pútnického miesta Skalka pri Trenčíne, kde v areáli Malej a Veľkej Skalky, no najmä v priestore novopostaveného pútnického domu na Malej Skalke budú v dňoch 29. 6. - 3. 7. 2021 tvoriť svoje diela výtvarníci a literáti 14. ročníka medzinárodného, výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS - SKALKA 2021.

Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA 2021

Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčíne privíta tento rok opäť umelcov – účastníkov 14. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2021.
V minulom roku sa mal konať 13. ročník sympózia. Zo známych komplikácií spôsobených kovidovou situáciou sme ho však nemohli uskutočniť. Preto sme 13. ročník brali ako sabatický, kedy mysľou na Skalke, no fyzicky doma, vo svojom ateliéri či v literárnej pracovni, viacerí autori, vrátane oboch garantov výtvarnej i literárnej sekcie a kurátora podujatia, tvorili v osobnej izolácii, no s otvorenou mysľou, v dobrej viere a nádeji na ďalší – 14. ročník tohto podujatia.
S radosťou môžeme konštatovať, že po vyjadrení hlavných organizátorov: Mesta Trenčín a Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sme pristúpili k realizácii 14. ročníka podujatia. V termíne od 28. 6. – 3. 7. 2021 budú v areáli Malej a Veľkej Skalky, najmä však v interiéri a exteriéri novopostaveného pútnického domu na Malej Skalke tvoriť svoje diela výtvarní a literárni umelci. Pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu sme však boli nútení pozvať iba domácich (slovenských) výtvarníkov a literátov:

Účastníci:
V Ý T V A R N Á S E K C I A :
Ján Hubinský, Trenčín
Branislav Kristín, Nemšová
Stanislav Lubina, Nemšová
Igor Meško, Trenčín
Maroš Meško, Trenčianske Mitice
Viera Mešková, Trenčín
Radka Mončeková Hrabovská, Bojničky
Viliam Polák, Nové Mesto nad Váhom
Alena Teicherová, Dubnica nad Váhom
Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom
Janka Zaujecová, Lehota pri Nitre
Milada Ždrnja, Drietoma

L I T E R Á R N A S E K C I A :
Rudolf Dobiáš, Trenčianska Teplá-Dobrá
Ján Gavura, Fintice
Miro Mališ, Bratislava
Erik Ondrejička, Bratislava
Ján Tazberík, Bratislava

Kurátorom sympózia a výstav po sympóziu je historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička.

O r g a n i z á t o r i :
Mesto Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
T-via, o. z.
Farský úrad Skalka nad Váhom

P o d u j a t i e p o d p o r i l i :
Beňadik, n. f.

Program podujatia:
28. 6. 2021 • 16.00 • Slávnostné otvorenie sympózia spojené so sv. omšou
• Miesto: Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke

29. 6. – 2. 7. 2021 • Tvorba autorov v areáli Malej a Veľkej Skalky; v interiéri a exteriéri novopostaveného pútnického domu

2. 7. • 17.00 • Ukončenie sympózia – prezentácia diel vytvorených na sympóziu; autorské čítanie účastníkov literárnej sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2021 v priestoroch svätyne a novopostaveného pútnického domu na Malej Skalke

17. 7. 2021 • 15.00 • Slávnostná vernisáž – prezentácia výtvarných a literárnych diel vytvorených na sympóziu za účasti autorov s kultúrnym programom. Hudobný hosť: Peter Janků.
• Miesto: Areál kláštora na Veľkej Skalke

20. 7. – 5. 8. 2021 • Výstava výberu diel zo 14. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2021
• Miesto: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

9. 8. – 31. 8. 2021 • Výstava výberu diel zo 14. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2021
• Miesto: Mestská veža, Sládkovičova ulica, Trenčín

V s t u p n a p o d u j a t i a j e v o ľ n ý • S r d e č n e p o z ý v a m e

Pre účastníkov i návštevníkov podujatia budú platiť aktuálne hygienické opatrenia v zmysle Covid automatu.

REKAPITULÁCIA DOTERAJŠÍCH TRINÁSTICH ROČNÍKOV
Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius loci. Je tiež venované i pre dnešnú dobu stále aktuálnemu odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Podujatie sa koná vždy v júni v areáli Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne a uskutočňuje sa so súhlasom nitrianskeho sídelného biskupa J. E. Mons. Viliama Judáka.

Jeden-, dva- či viackrát sa sympózia v doterajších trinástich ročníkoch 2008 – 2019 zúčastnilo 75 výtvarníkov zo siedmich štátov: Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, Nemecka, Španielska a 37 literátov zo Slovenska. V niektorých ročníkoch tvorili autori paralelne vo viacerých sekciách (2008, 2009, 2010 Daniel Hevier vo výtvarno- -literárnej sekcii; v roku 2013 v hudobno-literárnej sekcii Vlastimil Dufka SJ, Daniel Hevier a Sima Martausová; v roku 2015 vo fotograficko-literárnej sekcii Ján Tluka; špecifikom v roku 2010 bola i filmová sekcia s účastníkmi Jaroslavom Pištekom a Danielom Hevierom). Pri výbere účastníkov sympózia sa kladie dôraz na autorov z krajín V4.

Kurátorom sympózia i výstavy po sympóziu je historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička, koordinátorom literárnej sekcie je spisovateľ Rudolf Dobiáš, koordinátorom výtvarnej sekcie je výtvarník Jozef Vydrnák.

Účastníci vytvoria počas podujatia výtvarné a literárne diela. Výber tejto tvorby i vizuálno- -grafické zdokumentovanie diania na sympóziu každoročne mapuje reprezentačný katalóg.
Veľkoformátová verzia katalógu je až do ďalšieho ročníka sympózia k dispozícii návštevníkom kláštora na Skalke. Takto upravené verzie katalógov jednotlivých ročníkov slúžia i na propagáciu a informovanosť nielen o sympóziu, ale i o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne počas roka na putovných výstavách ORA ET ARS VIATOR – SKALKA PUTUJÚCA, ktoré organizátori podľa logistických a finančných možností realizujú z výberov výtvarných diel poskytnutých účastníkmi sympózia. V rámci putovného projektu ORA ET ARS VIATOR boli zrealizované v minulých rokoch výstavy napríklad vo výstavných priestoroch Domu umenia v Bratislave, v galérii Panský dům v Uherskom Brode, v galerijných priestoroch Renesančného a Neogotického kaštieľa v Galante, v máji 2016 v rámci projektu: Dny slovanské kultury vo výstavných priestoroch Reduty Klubu kultury v Uherskom Hradišti. Na prelome rokov 2016 – 2017 bol výber z diel vystavený na Morave v Galérii návštevníckeho centra Slovanského hradiště v Mikulčiaciach. Na jeseň 2017 bola inštalovaná výstava zo sympoziálnej zbierky v Múzeu mincí a medailí v Kremnici. Výber diel z desiatich ročníkov Ora et Ars Skalka bol prezentovaný na jar 2018 vo výstavných priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP v Bratislave. Zatiaľ posledným výstavným projektom bola výstava výberu diel z jedenástich ročníkov v dominikánskom kultúrnom centre VERITAS v Košiciach (6. 12. 2018 – 28. 2. 2019).

Katalógy a prílohy Okno z trinástich ročníkov sympózia ORA ET ARS – SKALKA: 2008 – 2019 a ďalšie informácie o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne, jeho rozvoji a perspektívach je možné v elektronickej podobe vidieť na webových stránkach:
• facebook: https://www.facebook.com/oraetars/
• https://visit.trencin.sk/ora-et-ars/ prehľad katalógov a kultúrno-historických príloh OKNO... všetkých doterajších jedenástich ročníkov 2008 – 2018
• www.putnickemiestoskalka.sk
• http://www.klastorskalka.sk/na-stiahnutie
• http://www.tnos.sk/.../starobyla-skalka-pri-trencine-opat...
• alebo i pod google heslom: sympózium Ora et Ars Skalka.

Pozývame v dňoch 28. 6. 2021 – 3. 7. 2021 na návštevu areálu Malej Skalky a areálu kláštora na Veľkej Skalke, kde budú mať návštevníci počas sympózia možnosť vidieť pri práci tvoriacich výtvarníkov i literátov.

Zároveň srdečne pozývame i na slávnostnú vernisáž sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2021, ktorá sa uskutoční v areáli kláštora vo Veľkej Skalke v sobotu 17. júla 2021 o 15.00 hod.


Zabezpečuje

Masarova Janka janka.masarova@tnos.sk


 

Facebook

Najnovšie fotografie

Fotografická metafora – poézia všednosti - Ján Mydliar_Cigareta Ján Mydliar_Cigareta

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

2
Podujatia na deň 2.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

3
Podujatia na deň 3.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

4
Podujatia na deň 4.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

5
Podujatia na deň 5.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

6
Podujatia na deň 6.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

7
Podujatia na deň 7.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

8
Podujatia na deň 8.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

9
Podujatia na deň 9.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

10
Podujatia na deň 10.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

11
Podujatia na deň 11.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

12
Podujatia na deň 12.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

13
Podujatia na deň 13.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

14
Podujatia na deň 14.10.2021
Tvorivé dotyky s remeslom

20.9.2021 - 14.10.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

15
Podujatia na deň 15.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

16
Podujatia na deň 16.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

17
Podujatia na deň 17.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

18
Podujatia na deň 18.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

...Zatkané v nitiach... Milada Ždrnja – výber z tvorby

08.9.2021, 17:00 - 18.10.2021

19
Podujatia na deň 19.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

20
Podujatia na deň 20.10.2021
SETKÁNÍ - STRETNUTIE

20.10.2021, 17:00

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

21
Podujatia na deň 21.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

22
Podujatia na deň 22.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

23
Podujatia na deň 23.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

24
Podujatia na deň 24.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

25
Podujatia na deň 25.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

26
Podujatia na deň 26.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

27
Podujatia na deň 27.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

28
Podujatia na deň 28.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

29
Podujatia na deň 29.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

30
Podujatia na deň 30.10.2021
HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE

30.10.2021, 9:30

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

31
Podujatia na deň 31.10.2021
On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021

On-line a v bezpečí

21.9.2021 - 30.11.2021