Hlavná stránka / Evidencia kolektívov a jednotlivcov

Evidencia kolektívov a jednotlivcov

Evidencia kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby na území Trenčianskeho samosprávneho kraja:

Z dôvodu nadobudnutia platnosti zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej TSK) dňa 23. 11. 2015 dodatok k zriaďovacej listine Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne (ďalej TNOS).

TNOS bude v súlade s platným zákonom vykonávať odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na území TSK a má povinnosť viesť evidenciu kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území TSK.

TNOS na základe poverenia TSK vedie evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území samosprávneho kraja zápisom do krajského zoznamu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom zo zoznamu. Údaje zo zoznamu poskytne Národnému osvetovému centru, ktoré je poverené vedením centrálneho zoznamu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby obsahuje:

  • názov kolektívu alebo meno a priezvisko jednotlivca,
  • sídlo alebo miesto pôsobnosti kolektívu alebo jednotlivca,
  • údaj o právnej subjektivite, ak ide o kolektív,
  • dátum začiatku a dátum ukončenia záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej umeleckej tvorby,
  • údaje o záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej umeleckej tvorbe kolektívu alebo jednotlivca,
  • telefónne číslo, e-mailovú adresu a adresu webového sídla, ak je vytvorené.

Vzhľadom na uvedené povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 189/2015 Z. z. si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie online e-formulára alebo tlačiva žiadosti, ktoré nájdete v prílohe, prípadne jeho postúpenie na vyplnenie kolektívom alebo jednotlivcom, ktorí pôsobia vo Vašej obci.

Podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov,  v znení neskorších predpisov informujeme, že osobné údaje fyzických osôb  budú spracúvané príslušným prevádzkovateľom na základe zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. za účelom vedenia evidencie kolektívov a jednotlivcov z oblasti  záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby a ich  zverejnenia v "Zozname kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby" na webovom sídle príslušného prevádzkovateľa v rozsahu osobných údajov a za podmienok definovaných zákonom č. 189/2015 Z. z.. Zároveň Vás poučujeme o Vašich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. a možnosti uplatniť si ich u prevádzkovateľa.

      

e-formuláre:

    e-Formulár jednotlivec

    e-Formulár kolektív


Súvisiace dokumenty


 

Facebook

Najnovšie fotografie

Tvorím, tvoríš, tvoríme - 7 TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v stredisku.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

2
Podujatia na deň 2.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) – okresné kolá

02.6.2021 - 07.6.2021

3
Podujatia na deň 3.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) – okresné kolá

02.6.2021 - 07.6.2021

4
Podujatia na deň 4.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) – okresné kolá

02.6.2021 - 07.6.2021

5
Podujatia na deň 5.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) – okresné kolá

02.6.2021 - 07.6.2021

6
Podujatia na deň 6.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) – okresné kolá

02.6.2021 - 07.6.2021

7
Podujatia na deň 7.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) – okresné kolá

02.6.2021 - 07.6.2021

8
Podujatia na deň 8.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Módna prehliadka

08.6.2021, 18:00

9
Podujatia na deň 9.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

10
Podujatia na deň 10.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

11
Podujatia na deň 11.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Venované P. O. Hviezdoslavovi a B. S. Timrave

11.6.2021, 17:30

12
Podujatia na deň 12.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

13
Podujatia na deň 13.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

14
Podujatia na deň 14.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

15
Podujatia na deň 15.6.2021
On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

16
Podujatia na deň 16.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Literárne soirée

16.6.2021, 18:00

17
Podujatia na deň 17.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Hviezdoslavov Kubín (Štúrov Uhrovec) – regionálne kolo

17.6.2021

18
Podujatia na deň 18.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Divadelná dielňa 2021

18.6.2021 - 20.6.2021

19
Podujatia na deň 19.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Divadelná dielňa 2021

18.6.2021 - 20.6.2021

20
Podujatia na deň 20.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

Divadelná dielňa 2021

18.6.2021 - 20.6.2021

21
Podujatia na deň 21.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

22
Podujatia na deň 22.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

23
Podujatia na deň 23.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

24
Podujatia na deň 24.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

25
Podujatia na deň 25.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

26
Podujatia na deň 26.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

27
Podujatia na deň 27.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

28
Podujatia na deň 28.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

29
Podujatia na deň 29.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

ORA ET ARS - SKALKA 2021

29.6.2021, 0:00 - 02.7.2021, 0:00

30
Podujatia na deň 30.6.2021
VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

16.6.2021, 17:00 - 18.7.2021

On-line a v bezpečí

01.6.2021 - 30.6.2021

ORA ET ARS - SKALKA 2021

29.6.2021, 0:00 - 02.7.2021, 0:00