TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

16.9.2021

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje 33. ročník regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti pre materské, základné a základné umelecké školy okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.

23.8.2021

IX. ročník Bella (a) cappella bude v tomto roku venovaný M.Č.Trenčianskemu, uhorskému šľachticovi a vojvodcovi. V súdobých reáliách bol najmocnejším vládcom celého terajšieho západného a stredného Slovenska. Prezývali ho aj pán Váhu a Tatier.

26.7.2021
Spomienka na Jožka Machalu

Neubehli ani dva týždne od rozlúčky s Júliusom Kákošom a 25. júna 2021 ho do fotografického neba nasledoval ďalší z niekdajších členov tvorivej skupiny Méta, Josef Machala.

24.6.2021
Obec Lubina pozýva priaznivcov Radošinského naivného divadla na predstavenie

Obec Lubina pozýva priaznivcov Radošinského naivného divadla na predstavenie PÁN STROM dňa 24. júla 2021 o 20:30 v priestoroch Amfiteátru pod vrchom Roh – Lubina (pri Starej Turej)...

9.6.2021
Za Júliusom KÁKOŠOM

Július Kákoš, rodák z Chynorian (1940), prišiel do Trenčína po absolvovaní Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave (1965). Systematickej fotografickej práci sa začal venovať už počas štúdia, a tak už krátko po jeho príchode bolo zrejmé, že trenčianska amatérska fotografia v ňom získala výraznú osobnosť. Čoskoro sa...

9.6.2021
Celoštátna literárna súťaž Literárny Zvolen

Národné osvetové centrum v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Literárnym informačným centrom vyhlasuje 27. ročník celoštátnej literárnej súťaže Literárny Zvolen 2021. Podujatie vytvára priestor na prezentáciu a konfrontáciu literárnej tvorby neprofesionálnych autorov, členov literárnych klubov a...

31.5.2021
Vyhodnotenie fotografickej súťaže AMFO Trenčianskeho kraja 2021

Do 25. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO Trenčianskeho kraja sa prihlásilo 69 autorov (282 fotografií). Porota odporučila vystaviť 123 fotografií od 49 autorov...

19.5.2021
Divadelná dielňa pre amatérskych divadelných tvorcov a študentov so záujmom o divadlo

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva amatérskych divadelných tvorcov a študentov stredných škôl so záujmom o divadlo na Divadelnú dieľnu 2021. Divadelná dielňa je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov prevažne z Trenčianskeho kraja a záujemcov o divadelné...

19.5.2021
On-line prednáška PANDÉMIE v dejinách ľudstva – Španielska chrípka

Nezvyčajne smrteľná chrípka, ktorú spôsobil chrípkový vírus H1N1. Trvala od februára 1918 do apríla 1920 a infikovala 500 miliónov ľudí na celom svete (okolo tretiny vtedajšej svetovej populácie) v štyroch po sebe idúcich vlnách. Počet obetí sa zvyčajne odhaduje na 17 až 50 miliónov a možno až 100 miliónov, čo z nej...

12.5.2021
Vyhodnotenie súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021

Do 25. ročníka krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2021 bolo prihlásených 99 diel od 43 autorov. Odborná porota pracovala zložení: PaedDr. Elena Porubänová, akademický sochár Igor Mosný a Ing. Jozef Vydrnák. Odporučila vystaviť 70 diel od 42 autorov...