TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

31.5.2023

Vyhodnotenie regionálneho kola Cineama 2023.

19.5.2023

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie miesta Riaditeľ/ka Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín.

17.5.2023

Regionálna výtvarná súťaž organizovaná pri príležitosti 100. výročia Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836 - 1923). Jej cieľom je všímať si nevšedne všednú krásu okolo nás.

15.5.2023

Reportážna fotografia  Workshop  s Radovanom Stoklasom  Termín a miesto konania: 20. máj 2023 o 16.00, futbalový štadión AS Trenčín

9.5.2023

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, Stredná odborná škola strojnícka Partizánska 76 Bánovce nad Bebravou, Mesto Bánovce nad Bebravou, Obec Uhrovec v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne, Spoločnosťou Alexandra Dubčeka a Mestským kultúrnym strediskom s. r. o. v Bánovciach nad Bebravou...

5.5.2023

Poznáme mená tohtoročných najlepších recitátorov v Trenčianskom kraji, ktorí sa zúčastnili súťaží Podjavorinskej Bzince a Štúrov Uhrovec! Trenčiansky kraj budú reprezentovať na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín (69. ročník).

24.4.2023

Trenčianska konferencia pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva Milí učitelia, pedagogickí a odborní zamestnanci pôsobiaci v regionálnom školstve a odborná verejnosť! Regionálne centrum podpory učiteľov v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom vás pozývajú na „0-tý“ ročník odbornej...

24.4.2023

Nervozitu a trému strieda radosť a nadšenie. Počuť mohutné povzbudzovanie z hľadiska, ale aj posledné pokyny od vedúcich tanečných súborov v zákulisí. Hudba je správne nahlas a z pódia sa šíri energia. Program ubieha rýchlym tempom, jedna choreografia strieda druhú. Veľká pestrosť jednotlivých čísel je zapríčinená...

18.4.2023

69. ročník celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pokračuje aj v Trenčianskom kraji. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne zorganizovalo v priebehu marca dve okresné kolá (I. - III. kategória) a začiatkom apríla aj regionálne kolo (IV. a V. kategória). Výsledky z umeleckého prednesu poézie a prózy detí,...

15.3.2023

Základná škola Dominika Tatarku, obec Plevník-Drienové a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici vyhlasujú XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže O CENU DOMINIKA TATARKU. Cieľom súťaže je motivovať deti, mládež a dospelých vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a tvorivú konfrontáciu ich...