TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

16.1.2024

Ak fotografujete a zaujíma Vás fotografia ako umelecká činnosť môžete sa prihlásiť do regionálneho kola súťaže AMFO, ktorá je základným kolom 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby. Súťaž je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím...

12.12.2023

Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych, v novom roku veľa zdravia, šťastia a pohody Vám praje kolektív Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.

11.12.2023

Metodický seminár na pokračovanie pre vedúcich, pedagógov, interpretov detských folklórnych kolektívov od 10 – 16 rokov, zameraný na praktické a teoretické poznatky z výučby ľudového tanca, zameraný na malé tanečné formy, sólové výstupy, rozšírenie si vedomostí a zručnosti z tanečno-hudobno-spevnej pedagogiky, práce s...

7.12.2023

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne vyhlasujú krajskú výtvarnú súťaž MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ. Súťaž je určená pre materské, základné, špeciálne a základné umelecké školy z Trenčianskeho kraja. Propozície s podmienkami súťaže, informácie o...

28.11.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne v spolupráci s ďalšími organizátormi pripravujú recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín 2024. Ide o 70. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel...

6.10.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlasuje 35. ročník regionálnej výtvarnej súťaže PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI. Súťaž je určená pre materské, základné, špeciálne a základné umelecké školy z okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Propozície s podmienkami súťaže ako aj...

6.10.2023

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v rámci projektu NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM bude aj v roku 2023 realizovať aktivitu s názvom STRETNUTIE S UMENÍM. Ide už o tretí ročník podujatia, ktoré je koncipované ako cyklus prednášok a workshopov. Každý cyklus je zameraný na konkrétnu osobnosť a žáner vizuálneho...

5.10.2023

Vo Vrbovciach pri Myjave bude druhú októbrovú sobotu krásne podujatie Vrbovský jarmok. Súčasťou bohatého programu budú aj ukážky výroby prútených košíkov za účasti niektorých košikárov, ktorí sa podieľali na výsadbe vŕbovej plantáže v tejto obci. Asi 50 dobrovoľníkov pod vedením majstra košikára Ing. Jána Zemana...

3.10.2023

Klub priateľov poézie Pavla Koyša v spolupráci Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici vyhlasujú 24. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie KOYŠOVE LADCE, ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2023 v Kultúrnom dome a Obecnom úrade v Ladcoch.

3.10.2023

Pozývame vás na jubilejný XXX. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany. Výberové kolo pre Trenčiansky a Nitriansky kraj sa bude konať 21. novembra 2023 v Chynoranoch. Zúčastniť sa ho môžu aj žiaci základných škôl, ktorí k 9. decembru 2023 dosiahnu vek 14 rokov.