TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Aktuality

10.3.2023

Máš nápad, myšlienku? Vlož ju do filmu. Cineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Takmer pred 40-timi rokmi sa súťaž amatérskych filmov konala aj v trenčianskom regióne. Chceli by sme podporiť vyhľadávanie talentov, budovanie komunity a priestoru na rozvoj umeleckej tvorivosti, technickej...

8.3.2023

Maľuješ, kreslíš, venuješ sa výtvarnej tvorbe – grafike, plastike a experimentuješ a potrebuješ poradiť? Trenčianske osvetové stredisko v rámci 27. ročníka súťaže Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2023, ktorá je krajským kolom súťaže Výtvarné spektrum 2023 60. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy...

1.3.2023

180 recitátorov, 59 návštevníkov, 21 porotcov a 35 postupujúcich. Aj tak by sa dali v skratke zhrnúť tri obvodné kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré v priebehu februára organizovalo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.

14.2.2023

Súťažná prehliadka moderného tanca DEŇ TANCA 2023 už čoskoro!

27.1.2023
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2023

Maľuješ, kreslíš, venuješ sa výtvarnej tvorbe – grafike, plastike a experimentuješ? Zapoj sa do súťaže. Vážení priatelia výtvarného umenia od 1. 2. 2023 do 24. 4. 2023 sa môžete prihlásiť do 27. ročníka súťaže Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2023, ktorá je krajským kolom súťaže Výtvarné spektrum 2023 60....

27.1.2023

Mesto Lučenec v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi pripravujú nové výtvarné súťaže, do ktorých sa môžete zapojiť.

23.1.2023

Vážení priatelia fotografie od dnes 23. 1. 2023 do 9. 5. 2023 sa môžete prihlásiť do súťaže AMFO Trenčianskeho kraja 2023, ktorá je krajským kolom AMFO 2023 51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby. Súťaž je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným...

18.1.2023

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI Vyhlasujú XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ

17.1.2023

Vandrovalo vajce... vyhlasuje 13. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc v spolupráci s obcou Bzince pod Javorinou, Centrom EUROPE DIRECT Banskobystrický región, ktorá sa bude konať od 10. marca 2023 v Bzinciach pod Javorinou, miestna časť Cetuna.

11.1.2023

Národný inštitút Ossolińských a Múzeum Pána Tadeáša spolu s partnerskými inštitúciami Stranou, z.s. (Česká republika) a TICHO a spol. (Slovenská republika) Vás pozývajú zúčastniť sa súťaže o debut v dramatickej tvorbe, ktorej hlavné heslo je „Priestor slobody". Projekt „Mladé vyšehradské divadlo: Priestor...