TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

25. ročník Rozprávačské Lodno

25. národná súťaž a prehliadka ľudových rozprávačov ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. – 15. októbra 2023 v obci Lodno (región Kysuce, Žilinský samosprávny kraj). Podujatie je veľkým prínosom pre komunitu rozprávačov, ale i dedičstvom pre ďalšie generácie ako i stretnutím skúsených rozprávačov so začiatočníkmi a tiež detskými rečníkmi, ktorí by mali byť pokračovateľmi uchovávania hovoreného slova v autentických nárečiach, hovorovej reči či ľubozvučnej spisovnej slovenčine.

https://www.kulturnekysuce.sk/propozicie-a-prihlasky/2953-25-rozpravacske-lodno