TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

AMFO Trenčianskeho kraja 2022

Vyhlasujeme 26. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO Trenčianskeho kraja 2022.

Krajské kolo je súčasne regionálnym kolom pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava.

Záujemcovia v okresoch Prievidza a Partizánske sa môžu prihlásiť do regionálneho kola v Prievidzi (www.rkcpd.sk) a v okresoch Ilava, Púchov a Považská Bystrica do regionálneho kola v Považskej Bystrici (www.pospb.sk).

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci amatérski fotografi s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Trenčianskom samosprávnom kraji, prihlásením sa do elektronického formulára www.nocka.sk/chcemsaprihlasit v časovom rozpätí od 31. 1. do 9. 5. 2022 a následným odoslaním svojich fotografií organizátorovi do Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, ul. K dolnej stanici 7282/20A (budova TSK).