TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

CINEAMA

Pozývame všetkých autorov amatérskej filmovej tvorby, žiakov základných, stredných, odborných i umeleckých škôl a priaznivcov neprofesionálnej filmovej tvorby k účasti

CINEAMA 2024 - regionálne kolo

určené pre autorov z okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Púchov a Považská Bystrica.

Do súťaže sa prihlásite Vašou registráciou a vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 Ak máte už registráciu z minulých rokov, všetky prihlasovacie údaje sú v platnosti.

Termín uzávierky na prihlásenie a doručenie súťažných filmov: 15. 4. 2024.