TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Cineama 2023 • Vyhodnotenie

Cineama 2023


Odborná porota:
Mgr. art. Jana Gombikova, Mgr. art. Dušan Bustin, Mgr. art Peter Kotrha, ASFS

Porota navrhla udeliť nasledovné cenenia:
I. veková skupina: autori do 16 rokov • Kategória: animovaný film
Cena a postup do krajského kola:
Hanka Zubová: Každá kvapka sa počíta

I. veková skupina: autori do 16 rokov • Kategória: dokumentárny film a publicistika
Ceny a postup bo krajského kola:
• Erika Gavalierová: Balada o 65 trenčianskych bilbordoch
• autorská dvojica Natália Floriánová, Hanka Bačíková: Komunitné kompostovanie s problémami?
• Natália Floriánová: Aj psy potrebujú v meste svoj priestor
• Hanka Zubová: (NE)bojácna záchranárka
• Matej Hamaj: Dobre vedieť

I.veková skupina: autori do 16 rokov • Kategória: experiment a videoklip
Cena a postup bo krajského kola:
autorská dvojica Michaela Danišová a Sofia Sláviková: Byť EKO predsa nie je nič nové

II.veková skupina: autori do 21 rokov • Kategória: animovaný film
Cena a postup bo krajského kola:
• Ema Balážová: Bitkári
• Kolektív autoriek III. F/A animáčky: Kristína Kučeráková, Katarína Stanková, Barbora Solíková, Sabína Gallová, Ema Oriešková, Sofia Podhorcová, Martina Gašparová, Alexandra Adamíková: Interdawn

II.veková skupina: autori do 21 rokov • Kategória: experiment a videoklip
Cena a postup bo krajského kola:
Kolektív autoriek III.F/A animáčky: Kristína Kučeráková, Katarína Stanková, Barbora Solíková, Sabína Gallová, Ema Oriešková, Sofia Podhorcová, Martina Gašparová, Alexandra Adamíková, Lia Molnárová: Little Party Never Killed Nobody

III. veková skupina: autori nad 21 rokov
Kategória: hraný film
Čestné uznanie:
Milan Maťaše: Minca

III. veková skupina: autori nad 21 rokov • Kategória: experiment
Cena a postup bo krajského kola:
Andrej Danóczi: ETC. 13
Jiří Skřipský: Oceán
Čestné uznanie:
Andrej Danóczi: ETC. 11
Andrej Danóczi: ETC. 12