TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

CINEAMA

Máš nápad, myšlienku? Vlož ju do filmu.

Cineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Takmer pred 40-timi rokmi sa súťaž amatérskych filmov konala aj v trenčianskom regióne. Chceli by sme podporiť vyhľadávanie talentov, budovanie komunity a priestoru na rozvoj umeleckej tvorivosti, technickej zdatnosti a mediálnej gramotnosti detí, mládeže i dospelých a preto ponúkame amatérskym filmovým nadšencom zapojiť sa do regionálneho kola súťaže Cineama.

Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky filmový tvorca – deti mládež i dospelí – v kategóriách: animovaný film, hraný film, dokumentárny film a publicistika, experiment a videoklip. Do súťaže sa môžete prihlásite do 24. apríla 2023 vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

Propozície súťaže nájdete na: Cineama – Národné osvetové centrum (nocka.sk).

Inšpirovať sa môžete tu: (20+) Cineama | Facebook

Ďalšie informácie: Mgr. Janka Masárová, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, ul. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, tel.: 032/65 55 323, 0901 918 803,

e-mail: janka.masarova@tnos.sk; www.tnos.sk; FB: Za kulturou s TNOS

Viete ako sa robí animovaný film?

Príďte si to vyskúšať na kreatívny workshop v rámci regionálneho kola súťaže amatérskych filmov Cineama.

24. marca 2023 od 13.00 do 17.00

Do Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne

Lektori: Jozef a Martin Žovincovci

Prihlásiť sa môžete do 21. 3. 2023 na kontakt: Janka Masárová, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, ul. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, tel.: 032/65 55 323, 0901 918 803,

e-mail: janka.masarova@tnos.sk; www.tnos.sk; FB: Za kulturou s TNOS

Organizátori:

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

a Škola umeleckého priemyslu Trenčín