TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

DEŇ TANCA 2021

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja dáva možnosť všetkým klubom, skupinám, súborom, krúžkom a jednotlivcom moderného a módneho tanca, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŽ, IDO, SUTTS, AmaS a majú pôsobnosť na Slovensku prihlásiť sa formou VIDEONAHRÁVKY do súťažnej prehliadky moderného tanca DEŇ TANCA 2021 určenú pre všetky vekové kategórie.

Súťažiť sa bude v rôznych štýloch: Disco, Hip hop a break dance choreografie, scénické a show choreografie, open choreografie, tance iných národov, mažoretky a roztlieskavačky. Tanečníci budú môcť postúpiť priamo na celoslovenskú súťaž, ktorá sa bude konať 16. novembra 2021 v Mestskom kultúrnom stredisku v Žiari nad Hronom.

Nakoľko nie je možné realizovať postupové kolá prezenčnou formou, vyhlasovateľ a hlavný organizátor Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom žiadajú o nomináciu kolektívu - jednotlivca osvetovým strediskom. V prípade záujmu o prihlásenie sa do súťaže, je potrebné zaslať videonahrávku s choreografiou a riadnym označením - názov tanečnej skupiny, kategória, názov choreografie. Každá tanečná skupina môže prihlásiť iba JEDNU choreografiu do JEDNEJ tanečnej kategórie.

Nahrávky je možné doručiť na adresu Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne osobne na CD nosiči, USB kľúči alebo využitím internetu (email, úschovňa a pod.) do 1. novembra 2021. Následne bude k videonahrávkam prizvaná odborná porota, ktorá vyberie postupujúcich do celoslovenského kola.

Pri prihlasovaní treba zvážiť možnosti kolektívu, nakoľko sa celoštátne kolo uskutoční v režime OTP, čiže bude potrebné vedieť sa u každého účastníka (sólista, členovia kolektívov, vedúci, rodičia, vodiči...) preukázať aktuálnym potvrdením o očkovaní - testovaní - prekonaní.