TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Evidencia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

Vážení milovníci kultúry, v súvislosti s § 7 (Evidencia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti) zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení zákona č. 103/2022 Z. z. Vás žiadame o zaevidovanie sa do Zoznamu kolektívov a jednotlivcov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Cieľom evidencie kultúrno-osvetovej činnosti podľa tohto zákona je systematické mapovanie tých zariadení, hvezdární a planetárií, jednotlivcov a kolektívov, ktoré sa aktívne podieľajú na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. Údaje z regionálnych a krajských zoznamov sa stanú súčasťou centrálneho celoslovenského zoznamu, ktorý vedie Národné osvetové centrum v Bratislave. Zaevidovať sa môžete prostredníctvom prihlášok, ktoré tvoria prílohu tejto aktuality do 13. 3. 2024.