TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Fotografuješ? Zapoj sa do súťaže AMFO

Vážení priatelia fotografie od dnes 23. 1. 2023 do 9. 5. 2023 sa môžete prihlásiť do súťaže AMFO Trenčianskeho kraja 2023, ktorá je krajským kolom AMFO 2023 51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby. Súťaž je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Koná sa každý rok a je určená deťom, mládeži a dospelým. NOC vyhlásilo odporúčanú tému IDENTITA, ktorá však nie je povinná. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.

Do súťaže sa môžete prihlásiť cez webový portál Národného osvetového centra Národné osvetové centrum - prihlasovanie na súťaže (nocka.sk)

Fotografie do súťaže v tlačenej verzii je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, ul. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (budova Trenčianskeho samosprávneho kraja).

Do krajského kola, ktoré organizuje Trenčianske osvetové stredisko úž po 27-krát, sa môžu prihlásiť fotografi, ktorí majú trvalý pobyt alebo pôsobia v regiónoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Súťažiaci z regiónov Prievidza a Partizánske sa môžu prihlásiť do regionálneho kola, ktoré organizuje Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. http://www.rkcpd.sk/ Súťažiaci sa prihlasuje len do jedného základného kola. Nie je možné súťažiť súčasne v dvoch alebo vo viacerých regiónoch.

Propozície súťaže nájdete v súbore na stiahnutie alebo na AMFO – Národné osvetové centrum (nocka.sk).

Ďalšie informácie Vám poskytneme na: tel. č. 0901 918 803, 032/6555 323, e-mail: janka.masarova@tnos.sk.