TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) – okresné kolá

Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) – okresné kolá

Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, DRK a DP – Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince (I. – III. kategória)

  

Na základe zlepšovania sa pandemickej situácie na Slovensku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dňa 28. apríla 2021 zverejnilo COVID semafor pre kultúrne podujatia. COVID semafor upravuje podmienky, za akých môže po novom fungovať kultúrna obec na Slovensku. Špeciálny súhrn protipandemických opatrení pre kultúru oficiálne vstúpi do platnosti už o pár dní, keď ho Úrad verejného zdravotníctva zapracuje a zverejní vo forme vyhlášky. 

  

COVID semafor sa dotýka aj súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, DRK a DP, a to nasledovne:

  

OKRES TRENČÍN – I. – III. kategória

Súťažné kolo v prednese poézie a prózy pre okres Trenčín sa uskutoční prezenčnou formou dňa 7. júna 2021 (v pondelok) o 9:00 hod. v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Palackého 27, 911 01 Trenčín) v prípade, ak bude okres podľa COVID AUTOMATU minimálne v II. stupni varovania (červený okres). Recitátori sa môžu prihlasovať do súťaže do 28. mája 2021 na webovej stránke www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

  

OKRES NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – I. – III. kategória

Súťažné kolo v prednese poézie a prózy pre okres Nové Mesto nad Váhom sa uskutoční prezenčnou formou dňa 2. júna (v stredu) o 9:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom (Hviezdoslavova 4, Nové Mesto nad Váhom) v prípade, ak bude okres podľa COVID AUTOMATU minimálne v II. stupni varovania (červený okres). Recitátori sa môžu prihlasovať do súťaže do 28. mája 2021 na webovej stránke www.nocka/chcemsaprihlasit.

  

Ak sa budú okresy v daných termínoch nachádzať v III. alebo vo IV. stupni varovania, budú sa musieť okresné kolá realizovať dištančnou formou, a to prostredníctvom videonahrávok, ktoré budeme od Vás v tomto prípade následne vyžadovať.

  

Účasť na podujatí si vyžaduje platnosť testu na COVID-19 v zmysle platného COVID AUTOMATU nasledovne: platnosť RT-PCR/LAMP testu nie staršieho ako 72 hodín alebo platného antigénového testu nie staršieho ako 24 hodín. V prípade platnosti nového/zmeneného COVID AUTOMATU sa testovanie bude vykonávať v zmysle jeho platnej verzie.

  

Kontaktná osoba:

Ing. Mgr. Žaneta Múdra Šebíková

Tel.: 032 6555 320

Mobil: 0901 918 805

Email: zaneta.mudrasebikova@tnos.sk