TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - výsledky obvodných kôl

180 recitátorov, 59 návštevníkov, 21 porotcov a 35 postupujúcich. Aj tak by sa dali v skratke zhrnúť tri obvodné kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré v priebehu februára organizovalo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. 
V rámci okresu Trenčín sa konali dve obvodné kolá, a to v pondelky 13. a 20. februára 2023 v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského. Počas každého podujatia recitátorov hodnotili dve poroty: a.) I. - III. kategória poézie, b.) I. - III. kategória prózy. Z prvého obvodného kola postúpilo 14 recitátorov, z druhého 9. Okresné kolo pre postupujúcich recitátorov sa uskutoční dňa 30. marca 2023 v priestoroch Základnej školy s materskou školou Jána Smreka v obci Melčice-Lieskové.
Pre recitátorov z okresu Nové Mesto nad Váhom sa uskutočnilo jedno obvodné kolo. Žiaci s nadaním pre umelecký prednes sa stretli v stredu 22. februára 2023 v Mestskom kultúrnom stredisku Nové Mesto nad Váhom. Výkony recitátorov hodnotili tri poroty: a) I. kategória poézia a próza, b.) II. kategória poézia a próza, c.) III. kategória poézia a próza. Poroty sa rozhodli do vyššieho kola súťaže posunúť 12 recitátorov. Tí sa stretnú najbližšie na okresnom kole, ktoré je naplánované na 16. marec 2023 v priestoroch Spojenej školy Bošáca a v susednej obci Zemianske Podhradie.
Vyhlasovateľom súťaže, odborným garantom a hlavným finančným partnerom 69. ročníka Hviezdoslavov Kubín je Národné osvetové centrum. Ceny na obvodné kolá súťaže venovali Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.
Výsledkové listiny sú zverejnené v prílohách na stiahnutie (viď. nižšie). Fotografie z podujatí sú zverejnené na tomto linku: http://www.tnos.sk/rok-2023-1/hviezdoslavov-kubin-obvodne-kola.html?page_id=20686